Vår satsing

Den kulturelle skolesekken

En av våre aller viktigste arenaer for å møte barn og unge med teater med mening, verdi og kvalitet for nettopp dem.    

Siden Unge Viken Teater (Akershus Teater), ble opprettet i 2002 har Den kulturelle skolesekken vært en av våre aller viktigste arenaer for å møte barn og unge med teater med mening, verdi og kvalitet for nettopp dem.

 

Et publikum på over ti tusen elever

Gjennom en avtale med DKS i Akershus spiller vi for noe over ti tusen elever årlig i fylket. Flere av våre produksjoner finner også veien til andre deler av landet etter å ha blitt sett på ulike arenaer av representanter for ordningen i hele landet. Det er vi glade for, og ser det som et uttrykk for at produksjonene har den høye kvaliteten vi mener barn og unge fortjener i sitt møte med profesjonell scenekunst.

 

Forestilling: Rikke-Petrikke og ramperommet

Forestilling: Norberts nye nabo

Kvalitet

Unge Viken Teater administrerer selv sine turneer, men samarbeider om kvalitetsarbeid og repertoarplanlegging med DKS i Akershus hvor vi gjennom teatersjefen er representert i et faglig råd. Det faglige rådet består av lærere, elever, fagpersoner i tillegg til faste representanter for DKS-administrasjonen og Unge Viken Teater. Rådet gir innspill til repertoarvalg og kommer med synspunkter på forestillinger vi har sett hver for oss eller i fellesskap.

 

Samarbeid med frifeltet

Unge Viken Teater er opptatt av å opprettholde en løpende og god samtale om ordningen som sådan, og har som ambisjon å fortsatt være en av de viktigste leverandørene til ordningen også i fremtiden. For å få til det er vi avhengig av de beste ideene, de beste kunstnerne, og et bredt anlagt samarbeid med skapende krefter i hele landet. Derfor står samarbeide med frifeltet høyt i kurs hos oss, derfor jobber vi prosessorientert, og derfor er vi en utviklingsarena for fremtidens scenekunst i DKS.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater

Forandring fryder

Vi har funnet nye veier og nye ideer
Vi har tatt vare på det beste fra fortiden
Der fant vi mye bra
Vi har tenkt nye tanker
De beste har vi foredlet
Noe har vi forkastet
Men nå er vi klare
Vi er klare for det unge publikumet
De som bor der vi bor
De som bor i Viken

Så derfor:
Takk for det gamle og
Velkommen til