Søknadsfrist: 2. november

Søk om idéutvikling

Gjelder opphold våren 2021

Unge Viken Teater ser etter nye fortellinger og nye stemmer. Les mer og søk her!

Søk om utvikling av forestillingsideer

Unge Viken Teater ser etter nye fortellinger og nye stemmer. Vi er et utviklingsteater, og legger til rette for utvikling av idéer, konsepter, manus og forestillinger som potensielt kan produseres hos oss. Vi ønsker å dele forskjellige typer scenekunstopplevelser med vårt publikum. Du kan lese vår grunnmur her.

 

Inviterte prosjekter får inntil én ukes idéutvikling hvor vi bistår med prøverom, kunstnerisk støtte og enkel teknikk. Ved behov finnes et begrenset budsjett på inntil 10 000 kr til materialer og spesialkompetanse. Vi legger til rette for møter med referansegrupper/publikum og bidrar til at idéer og konsepter kan prøves ut på best mulig måte. For søkere uten kunstnerisk team (for eksempel dramatikere) kan det også leies inn skuespillere for tekstutvikling. Det forventes at søkerne arbeider selvstendig og uten ytterligere bidrag utover det som er beskrevet ovenfor, og har vilje til å utvikle materialet i samråd med Unge Viken Teaters kunstneriske ledelse.

 

For programmeringen av 2022 og 2023 søker vi forestillingsideer til Teater i barnehagen, DKS 1.-4. trinn og DKS 8.-10. trinn.

 

Etter endt utviklingsopphold vil det foreligge tre mulige scenarier:

 1. Vi overlater videre utvikling til kunstneren(e) selv.
 2. Vi ønsker å utvikle ideen ytterligere, og inviterer til forprosjekt (skrivestøtte eller arbeidsopphold) finansiert av Unge Viken Teater.
 3. Vi tar en felles beslutning om å produsere forestillingen på Unge Viken Teater og starter en videre utviklings- og produksjonsprosess inn mot avtalt prøveperiode og premiere i 2022 eller 2023.

 

Arenaer

Våre forestillinger er oppsøkende, og spilles i lokaler tilgjengelige på skole eller barnehage.

 

DKS 1.-4 og 8.-10. trinn: Forestillingene spilles for opptil 120 publikummere om gangen, oftest i en gymsal. Scenografien må være tilpasset dette, og må ikke være avhengig av blending eller byggetid over 1,5 timer.

 

Barnehagen: Forestillingene spilles for opptil 50 publikummere på maks 3×3 meter gulvplass, og 2,20 meter takhøyde, med maks to utøvere. Scenografien må kunne fraktes, rigges, og transporteres av utøverne alene, og ha begrenset behov for teknikk.

 

Hvem kan søke?

Vi tar imot søknader både fra grupper og individuelle søkere. Ved tilbud om forprosjekt og/eller produksjon vil Unge Viken Teater samarbeide med kunstneren(e) om å sette sammen det endelige kunstneriske teamet. Å søke individuelt som dramatiker eller utvikler av et konsept trenger ikke å være en ulempe – Unge Viken Teater ser positivt på åpninger i besetning av kunstnerisk team. Grupper og individuelle søkere i alle aldersgrupper kan søke!

 

Vi ønsker å lage forestillinger som speiler mangfoldet til vårt publikum. Vi oppfordrer derfor særlig prosjekter som vektlegger aspekter rundt dette til å søke.

 

Søknad må inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse

Beskrivelse av idé og konsept på maks 3 sider. Det er lettere å vurdere potensialet i ideen hvis den blir presentert så konkret som mulig. Selv om ideen er fersk, bør den gi et tydelig utgangspunkt for videre arbeid. En interessant tematikk trenger å følges av konkrete ideer rundt narrativ, form og estetikk.

 

Presenter ideen gjennom følgende:

 • Tematikk
 • Narrativ
 • Form og estetikk
 • Motivasjon for å bringe ideen til den aktuelle målgruppen
 • Inkluder gjerne synopsis, sceneutkast, skisser eller bilder
 • Eventuelle manusutkast kan vedlegges som bilag

 

 • CV

Maks 1 side per person. Følg denne malen.
Idéutviklere trenger ikke å søke med fullt besatt team.

 

 • Tentativ fremdriftsplan for idéutviklingsuken
 • Eventuelt budsjett for idéutviklingsuken

Ved behov dekker Unge Viken Teater inntil 10 000 kr til materialer og spesialkompetanse.  Endelig fremdriftsplan og budsjett vil lages i samarbeid med Unge Viken Teater.

Hvis prosjektet er viderekomment kan også tentativ fremdriftsplan og budsjett for produksjon vedlegges til opplysning, men det avgjørende for Unge Viken Teater sin vurdering er at ideen er klart formidlet i prosjektbeskrivelsen.

Unge Viken Teater dekker ikke honorar for søkere da oppholdet er uforpliktende for begge parter, og søkere etter endt opphold er frie til å ta prosjektet videre med annen produsent dersom de skulle ønske dette.

 

Søknaden skal sendes som PDF.

 

Søknadsfrist: 2. november 2020

 

Søknader og spørsmål gjeldende Teater i barnehagen og DKS 1.-4. trinn sendes til dramaturg Hilda Levin.
E-post: hilda@ungeviken.no.
Telefon: 41 21 91 87 (send sms og hun ringer tilbake)

 

Søknader og spørsmål gjeldende DKS 8.-10. trinn sendes til dramaturg Øystein Ulsberg Brager.
E-post: oystein@ungeviken.no.
Telefon: 986 37 123 (send sms og han ringer tilbake)

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater