Søknadsfrist: utløpt

Søk om idéutvikling

Gjelder opphold våren 2022

Unge Viken Teater ser etter nye fortellinger og nye stemmer. Les mer og søk her!

Søk om utvikling av forestillingsideer

Brenner du inne med en forestillingsidé rettet mot barn og unge? Har du en tekst som du har lyst til å prøve ut? En ny historie du vil iscenesette eller et du konsept du vil forske i? Da synes vi du skal søke idéutviklingsopphold hos oss på Unge Viken Teater!

Unge Viken Teater ser etter nye fortellinger og nye stemmer og ønsker bredde i scenekunstopplevelsene vi deler med publikummet vårt. Vi er et utviklingsteater, og legger til rette for utvikling av ideer, konsepter, manus og forestillinger som potensielt kan produseres hos oss. Les vår grunnmur her.

 

Målgrupper

Unge Viken Teater produserer oppsøkende og turnevennlig scenekunst for barnehagen, DKS 1.-4. trinn, DKS 5.-7. trinn og DKS 8.-10. trinn. Vi er et teater for barn og unge og de voksne i deres liv.

I denne sesongens ideutviklingsopphold ser vi spesielt etter forestillingsideer for det aller yngste publikummet vårt, og oppfordrer spesielt dere med prosjekter for barn i alderen 0-6 år å søke.

 

Inviterte prosjekter får:

 • Inntil én ukes idéutvikling hvor vi bistår med prøverom, kunstnerisk støtte og enkel teknikk.
 • Et begrenset budsjett på 10 000 kr som dekker materialer og bruk av eksterne veiledere og skuespillere.

Vi legger til rette for møter med referansegrupper/publikum og bidrar til at idéer og konsepter kan prøves ut på best mulig måte. Det forventes at søkerne arbeider selvstendig og uten ytterligere bidrag utover det som er beskrevet ovenfor, og har vilje til å utvikle materialet i samråd med Unge Viken Teaters kunstneriske ledelse.

Foto fra arbeidsvisning av «Frøet» med målgruppe

Foto fra arbeidsvisning av «Kameleonene»

Hvem kan søke?

Vi tar imot søknader både fra grupper og individuelle søkere. Ved tilbud om forprosjekt og/eller produksjon vil Unge Viken Teater samarbeide med kunstneren(e) om å sette sammen det endelige kunstneriske teamet. Du må gjerne søke individuelt som dramatiker eller utvikler av et konsept.

Vi ønsker å lage forestillinger som speiler mangfoldet til vårt publikum. Vi oppfordrer derfor særlig prosjekter som vektlegger aspekter rundt dette til å søke.

 

Etter endt utviklingsopphold vil det foreligge tre mulige scenarier:

 1. Vi overlater videre utvikling til kunstneren(e) selv.
 2. Vi ønsker å utvikle ideen ytterligere, og inviterer til forprosjekt (skrivestøtte eller arbeidsopphold) finansiert av Unge Viken Teater.
 3. Vi tar en felles beslutning om å produsere forestillingen på Unge Viken Teater og starter forhandling om videre utviklings- og produksjonsprosess inn mot avtalt prøveperiode og premiere i 2023 eller senere.

 

Søknad må inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse

Det er lettere å vurdere potensialet i ideen hvis den blir presentert så konkret som mulig. Selv om ideen er fersk, bør den gi et tydelig utgangspunkt for videre arbeid. Beskrivelsen på maks 3 sider må inneholde:

 • Tematikk
 • Narrativ
 • Form og estetikk
 • Motivasjon for å bringe ideen til den aktuelle målgruppen
 • Med hvilke grep og med hensyn til hvilken publikumsgruppe forestillingen vil bli tilrettelagt
 • Inkluder gjerne synopsis, sceneutkast, skisser eller bilder
 • Eventuelle manusutkast kan vedlegges som bilag

 

 • CV

Maks 1 side per person. Følg denne malen.
Idéutviklere trenger ikke å søke med fullt besatt team.

 

 • Tentativ fremdriftsplan for idéutviklingsuken
 • Eventuelt budsjett for idéutviklingsuken
 • Ved behov dekker Unge Viken Teater inntil 10 000 kr til materialer og bruk av eksterne veiledere og skuespillere. Endelig fremdriftsplan og budsjett vil lages i samarbeid med Unge Viken Teater.
 • Har du kommet langt i prosjektet må du gjerne legge ved tentativ fremdriftsplan og budsjett for en eventuelt fremtidig produksjon, men det avgjørende for Unge Viken Teater sin vurdering er at ideen er klart formidlet i prosjektbeskrivelsen.

Unge Viken Teater dekker ikke honorar for søkere da oppholdet er uforpliktende for begge parter, og søkere etter endt opphold er frie til å ta prosjektet videre med annen produsent dersom de skulle ønske dette.

Søknaden skal sendes som PDF.

 

Om Unge Viken Teaters rammer

Arenaer
Våre forestillinger er oppsøkende, og spilles i lokaler tilgjengelige på skole eller barnehage.

DKS 1.-4., 5.-7. og 8.-10. trinn: Forestillingene spilles for opptil 120 publikummere om gangen, oftest i en gymsal. Scenografien må være tilpasset dette, og må ikke være avhengig av blending eller byggetid over 1,5 timer.

Barnehagen: Forestillingene spilles for opptil 50 publikummere på maks 3×3 meter gulvplass, og 2,20 meter takhøyde, med maks to utøvere. Scenografien må kunne fraktes, rigges, og transporteres av utøverne alene, og ha begrenset behov for teknikk.

 

Søknad sendes til

Søknad sendes til Lina Killingdalen på: lina@ungeviken.no.

Ved spørsmål kontakt Lina på e-post eller send SMS til tlf. 91166910 og hun ringer tilbake.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater