Artikkel av Lene Helland Rønningen

Fra impuls til konseptuell idé i egenskapt barneteater

Haren lurer skilpadda. (Foto: Unge Viken Teater)

I møtet mellom barna, kunstnerne og materialet utvikles både tematikk og form.

Foto: Unge Viken Teater

 

– I møtet mellom barna, kunstnerne og materialet utvikles både tematikk og form gjennom en kontinuerlig prosess der innspill sendes ut, mottas og skapes. Dette åpner for at svært mange ulike tolkninger, eller konseptuelle idéer, kan bli til.

– Jeg har funnet ut at egenskapt teater for en målgruppe nettopp innebærer at kunstnere må prøve å få tak på hvem målgruppen er, slik at man evner å formidle deres blikk på verden. Å skape egenskapt teater for barn handler om å forstå deres verden, og la deres perspektiver gå i dialog med de involverte kunstneres idéer.

 

Lene Helland Rønningen
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet

 

Lene Helland Rønningen sin artikkel «Fra impuls til konseptuell idé i egenskapt barneteater – En hermeneutisk prosess i samspill mellom barn og kunstnere» forteller om Unge Viken Teaters arbeid med en gruppe studenter som skulle lage musikkteater for barn.

Les hele artikkelen her

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater