Vår satsing

Teater i barnehagen

Unge Viken Teaters satsing på produksjon og formidling av teater for barn mellom 3-6 år.

Vår satsing

Teater i barnehagen er Unge Viken Teaters satsing på produksjon og formidling av teater for barn mellom 3-6 år. Vi utvikler forestillingene i tett dialog med barn og pedagoger, og spiller dem i barnehagene rundt om i region Viken.

Alle barn har rett til kunst og kultur

Som teater for barn og unge ser vi barnehagebarna som en selvfølgelig del av vårt publikum. Retten til kunst- og kulturopplevelser kjenner ingen aldersgrense. Dette er det enighet om i barnekonvensjonen, i Kulturmeldingen, i barnehagenes rammeplan og i grunnmuren til Unge Viken Teater.

Små barn kan ikke oppsøke teater på egen hånd. De må bli tatt med av voksne – eller så må teateret komme til dem! Gjennom å spille teater i barnehagene når vi ut til nesten alle, og barna får et nært første møte med teateret i kjente og trygge omgivelser.

Barn har begrensede erfaringsrammer. Med teateret kan vi bidra til å gjøre barns verden litt større og litt mer kjent. Når skuespillerne gir liv til en fortelling som speiler barna, og gir en opplevelse av gjenkjennelse, bidrar det til å styrke barns selvfølelse og erfaringsgrunnlag.

Vi spiller Teater i barnehagen, ikke først og fremst for å styrke læring, men fordi alle mennesker, også de aller yngste, har rett til kunst- og kulturopplevelser i livet sitt.

Forestilling: Polly-Esther og ønskemonsteret

Forestilling: Alba trosser alt

Å spille for barnehagebarn

For å skape givende og relevante scenekunstopplevelser for barnehagebarna, arbeider vi i nær kontakt med barn og pedagoger, for å finne ut av hvordan det er å være barn i dag.

Å spille for barnehagebarn krever estetisk utforsking. Mange forestillinger for voksne lener seg på samtaler, men små barn får fortsatt mer ut av fysisk, visuell, musikalsk eller sanselig formidling. Barna trenger ikke språk eller forkunnskaper for å få med seg våre forestillinger. Møtet mellom barnet og scenekunsten skal i seg selv gi en god opplevelse.

Alltid morsomt og spennende når dere kommer og har forestilling hos oss

Abonnementsordning

Teater i barnehagen tilbyr en abonnementsordning for formidling av scenekunst til barnehagene i region Viken. Abonnementet tegnes av kommunen, som får to forestillinger i året til alle sine barnehager, produsert og koordinert av Unge Viken Teater. Forestillingene spilles i den enkelte barnehage.

Abonnementsordningen baserer seg på en pris på 83 kr per barn, per forestilling. Ta kontakt med produsent Carolinn Helgerud for å vurdere avtale til din kommune.

 

Barnehager i Oslo

Unge Viken Teater har mottatt tilskudd fra Oslo Kommune og tilbyr i 2021/2022 forestillingene «Fabelflakseren» og «Polly-Esther og ønskemonsteret». Tilbudet er gratis for barnehager i Oslo. Les mer om ordningen og bestill ønsket forestilling i kulturkatalogen.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater