Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Stiftelsen Ung Viken Teater (heretter kalt UVT) behandler personopplysninger; hvilke opplysninger vi samler inn, formålet med innsamlingen og grunnlaget for behandlingen av personopplysningene.

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer). Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er UVT. UVT har hovedansvaret for å bestemme formålet med behandlingen av personopplysningene, og for å bestemme hvordan opplysningene skal behandles.

Kontaktinformasjon:
Stiftelsen Unge Viken Teater, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm.
Org. nr. 987 669 799 Teatersjef Kari Ramnefjell
Tlf.: 66 93 66 00
E-post: post@ungeviken.no

Databehandler er den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandlerens plikter følger av en databehandleravtale mellom den behandlingsansvarlige (UVT) og den enkelte databehandler.

Underleverandører er virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av databehandler. UVT skal godkjenne alle underleverandører som benyttes av den enkelte databehandler. Videre skal forholdet mellom databehandler og underleverandør reguleres i en avtale mellom UVT som behandlingsansvarlig og databehandleren. Dersom underleverandøren ikke følger reglene, er det databehandleren som er ansvarlig for lovbruddet ovenfor behandlingsansvarlig (UVT).

UVT behandler personopplysninger i følgende tilfeller:
1. Ved billettkjøp til våre forestillinger
2. Ved bruk av cookies og tilsvarende teknologier på vår hjemmeside www.ungeviken.no
3. I kundeservice og administrasjon av kontaktskjema
4. I registrering av ansatte

 

Ad 1. Billettkjøp

Personopplysninger som samles inn: Navn, e-postadresse, telefonnummer, hvilken forestilling du skal besøke og antall billetter du kjøper.

UVTs nettside er landingsside og utgangspunkt for billettkjøp til alle de ulike spillestedene på våre turneer. Det vil si at du blir videresendt til det enkelte utsalgssted, det være seg et kulturhus, et samfunnshus eller en annen arena, eller, til TicketCo som vår billettsalgsdistributør. Disse opererer som databehandlere på vegne av oss.

For billettkjøp gjelder egne regler for behandling av personopplysninger. De fleste billettsalgsutstedene samler inn personopplysninger ved bruk av cookies og gjennom data som du som kunde registrerer i forbindelse med billettkjøp. Ofte opplyses det om bruk av cookies ved 1. gangs besøk på de ulike nettsidene. Opplysningene lagres så lenge som nødvendig for å oppnå formålet som de ble innhentet for.

Formålet med innsamling av personopplysninger er å administrerere publikum til våre forestillinger ved å gjennomføre salg av billetter til disse.

Behandlingsgrunnlag: Personopplysningene behandles med grunnlag i avtale om kjøp av billett til forestilling.

For øvrig se de enkelte utsalgsstedene, samt TicketCo.

 

Ad 2. Bruk av cookies

Cookies er informasjonskapsel, en liten tekstfil med informasjon som lagres på datamaskinen din, og som vårt nettsted kan lagre og lese igjen. Ihht lov skal du som besøker vår nettside informeres når vi benytter cookies. Videre skal du gis mulighet til å forhindre at cookies lagres på din datamaskin. Om du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler, må du stenge av funksjonen i sikkerhetsinnstillinger i nettleseren din. Dette medfører at funksjonaliteten på vår nettside kan bli begrenset.

Personopplysninger som samles inn: Opplysninger om dine preferanser, f.eks. valg du har gjort på nettstedet, lokasjon og andre opplysninger som brukes av statistiske formål.

Formålet med å benytte informasjonskapsler er tekniske grunner for nettstedets funksjonalitet, f.eks. for navigering og henting av skjema. Formålet er å bedre brukeropplevelsen ved å ta vare på nøkkelinformasjon. Videre brukes tekstfilene til analyser av trafikk og statistikk via Google Analytics. Vi kan analysere innsamlet data om hvordan publikum bruker nettsiden vår. Dette gir oss mulighet til videreutvikling slik at nettsiden blir mere brukervennlig. All data er anonymisert, og vi kan ikke bruke denne informasjonen til å identifisere deg. Videre bruker vi cookies og Facebook Pixel for å kunne levere relevant og tilpasset markedsføring i forbindelse med salgskampanjer av forestillinger. Informasjonen som samles inn lagres ikke hos oss, men sendes til tredjepart – Facebook. Gjennom våre samarbeidsparter Facebook har vi tilgang til å bruke denne informasjonen.
Cookies oppbevares i et variert antall måneder avhengig av formålet med de forskjellige cookies. De fjernes automatisk når de utløper.

Behandlingsgrunnlag er at UVT, eller tredjepart som opplysninger utleveres til, kan vareta berettiget interesse, og at hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen. Opplysningene lagres i inntil 6. måneder.

  • Du kan lese mer om cookies hos Nettvett.no.
  • Spesifikt for Google Analytics og fravalg av cookies fra Google Analytics

 

Ad 3. Kundeservice og administrasjon av kontaktskjema

Dersom du tar kontakt med oss via vårt kontaktskjema, lagrer vi de opplysningene som du frivillig gir oss. Dette for å yte service og administrere din henvendelse.

Behandlingsgrunnlaget for å behandle dine personopplysninger er å utføre et gjøremål etter ditt ønske. Opplysningene lagres så lenge som nødvendig for å oppnå formålet som de ble innhentet for.

 

Ad 4. Registrering av ansatte

Personopplysninger som samles inn: Nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune, e-postadresse, bankkontonummer og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger som registreres om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeid.
Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes for å være offentlige opplysninger og kan publiseres på teatres hjemmeside.
Alle nåværende ansatte har en personalmappe som oppbevares elektronisk. Her blir blant annet stillingssøknaden oppbevart. Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Tilgang til personalmappene for fast ansatte er begrenset til teaterets ledelse ved Teatersjef og Adm. leder. Tilgang til personalmappene for freelancere gjelder også for teatrets produsenter.

Formålet ved innsamling av personopplysninger om ansatte er at UVT skal ivareta sitt personalansvar og administrere lønn for de som utfører arbeidsoppgaver i virksomheten.

Behandlingsgrunnlaget: Rettslig grunnlag følger av inngått arbeidsavtale og norsk lov Det er administrativ leder som har det daglige ansvaret for dette arbeidet.
Stillingssøknader oppbevares i lukket elektronisk arkiv hos ekstern rekrutterer i halvt år før de makuleres.
Firmaet Teknikalia AS har ansvaret for den elektroniske datasikkerheten og har tilgang til virksomhetens sikkerhetslogger.

 

Utvidede rettigheter for den registrerte
Retten til å bli glemt er en rettighet som gir den registrerte en rett til å kreve sletting av registrerte personopplysninger når
• Formålet med behandlingen er oppnådd
• Når eventuelt samtykke trekkes tilbake
• Når behandlingen kreves begrenset eller reservert (motsatt)
• Når personopplysningene er blitt behandlet i strid med reglene
• Når personopplysninger har blitt samlet inn i forbindelse med barns bruk av nettjenester
Retten til å kreve begrensing er en rettighet som gir den registrerte rett til å kreve begrensing i behandlingen av personopplysningene når denne ikke ønsker at opplysningene skal slettes, eller når denne bestrider at opplysningene er korrekt.
Retten til dataportabilitet er retten til å kreve at opplysningene overføres til annen virksomhet
Retten til å motsette seg behandling av personopplysningene i enkelte tilfeller.
Dette kan for eksempel gjelde ved profilering, direkte markedsføring og utarbeidelse av personprofiler.
Retten til å klage til Datatilsynet hvis den registrerte opplever noe som personen anser som brudd på personvernreglene. Klagen kan rettes til postkasse@datatilsynet.no eller via brev til Datatilsynet, Postboks 458, Sentrum, 0105 Oslo.

 

For innsyn i, forespørsel om, retting av eller sletting av personopplysninger, ta kontakt med oss:
Stiftelsen Unge Viken Teater, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm.
Tlf.: 66 93 66 00
E-post: post@ungeviken.no

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater