Av Lill Salole

Krysskulturell oppvekst. Ressurser og utfordringer.

Kjære deg som leser dette heftet

Dette er til deg som er interessert i å fordype deg mer i fenomenet «krysskulturell oppvekst». Kanskje vokser du selv opp med påvirkning fra flere kulturer, språk, miljøer og samfunn? Kanskje har du på andre måter bakgrunn fra eller tilknytning til flere folkegrupper og land? Kanskje er du forelder, venn, lærer, rådgiver eller trener til noen dette gjelder.

Heftet er utviklet til forestillingen Kameleonene på Unge Viken Teater, men kan helt fint leses løsrevet fra forestillingen. Sitatene i kursiv i dette heftet er fra samtaler og intervju med ungdommer i Oslo og Viken.

 

Før du leser videre, kommer en veldig viktig beskjed:

Å ha bakgrunn fra, eller vokse opp med, flere kulturer og samfunn er ikke vanskelig i seg selv. Det er heller verken spesielt eller rart, men faktisk veldig vanlig. Både på verdensbasis og i Norge. Utfordringene knyttes til at forståelsen om hva som kjennetegner denne typen barndom og ungdomstid ofte er mangelfull hos den enkelte, familiemedlemmer, venner, klassekamerater, lærere og storsamfunn.

Å øke bevissthet og tilby et språk for erfaringer, både for dem det gjelder og dem som står dem nær, er viktig. Derfor dette dypdykket.

God lesning!

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater