Av Hilda Levin og Kari Ramnefjell

Nettverksmøte i Stockholm

Det tredje og siste nordiske nettverksmøtet fant sted i Stockholm 9-11. november 2023.

De tre nordiske teatrene møttes for sin tredje nettverkssamling i Stockholm 9 – 11. november. Denne gangen fikk vi på Unge Viken Teater og Svenska Teatern besøke Unge Klara. Dette er den foreløpig siste samlingen i rekken, så utover fortsatt kompetansedeling og nysgjerrige innblikk i hverandres virksomheter og kunstnerskap, hadde vi også flere interne seminar for å undersøke hvilke muligheter vi ser videre for konkrete kunstneriske og faglige samarbeid.

 

Barneperspektivet

Gustav Deinoff, en av to kunstneriske ledere ved Unga Klara, ledet oss alle gjennom deres signaturworkshop «Memories for use». Vi husket tilbake til spesifikke barndomsøyeblikk, og brettet ut de ulike sanselige inntrykkene som det bar. Disse komplekse og rike øyeblikkene av å være barn diskuterte vi opp mot barneteaterfeltet i dag. Hvordan kan vi arbeide for å skape teater for barn og unge som er like rik på kompleksitet og autensitet som barndom faktisk er?

Kunstneriske samtaler på Unga Klara. Foto: Martha Tedla
Foto: Martha Tedla

På fredagen så vi Unga Klara sin emosjonsfylte og pulserende ungdomsforestilling «Romeo & Julia», som Gustav også hadde regien på, og Stockholm Stadsteater sin «Hamlet» med Silvana Imam.

Den interne kompetansedelingen gjennomsyret dagene. Vi diskuterte internasjonale samarbeidsprosjekter, å være vertskap for eksterne scenekunstnere, fremdyrking av ny dramatikk og nye dramatikere, utvekslet metoder for pedagogisk formidlingsarbeid, hvilke tematikker og formater som inspirerer oss akkurat nå, og muligheten for videre kompetanseutveksling og kunstneriske samarbeid.

Kompetanseutveksling om teater for barn og unge. Foto: Kari Ramnefjell
Foto: Kari Ramnefjell

 

Hva bringer fremtiden?

Selv om midlene fra Nordisk kulturkontakt som har støttet nettverkssamlingene våre er slutt for denne gangen, er vi alle enige i å holde den videre dialogen varm. Vi gleder oss til å se hvilke fremtidige samarbeidsprosjekter som kan vokse frem!

Av konkrete planer er en samling i forbindelse med Bibu festivalen 2024 i Helsingborg hvor det er et nordisk-baltisk fokus. I tiden frem mot dette møtet ligger det i plan å jobbe frem en idè og tidslinje til en samproduksjon i 2026/27, med utgangspunkt i et nordisk barneperspektiv.

Det er også et ønske om å snakke videre om å utvikle nye unge dramatikere i de nordiske landene med inspirasjon fra Unge Viken Teaters talentutviklingsprogram Ung Tekst.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater