Artikkel av Hilda Levin

Teater for barnehagebarn

Fotografi. Bildet viser et portrettbilde av Hilda Levin.

Alle barn har rett til kunst og kultur.

I følge barne- og ungdomskulturmeldingen, stortingsmelding 18 (2020-2021), skal Norge arbeide for at også barnehagebarn skal få tilgang til profesjonell kunst og kultur. Hvordan dette skal finansieres og organiseres er fremdeles uklart, men det er ikke tvil om at flere scenekunstnere står klare for å fylle barnehagene med magiske opplevelser.

 

Hvorfor lager dere teater for barnehagebarn?

Alle barn har rett til kunst og kultur, både å skape selv og å få oppleve. I Norge har vi en veldig solid ordning gjennom DKS som sikrer denne rettigheten for mange norske barn – men ikke for dem under skolealder. De yngste barna kan ikke selv oppsøke kulturen. De er avhengige av at voksne tar dem med, eller at vi kommer til dem.

Små barn lever i en liten verden, med sin familie, sin barnehage og sitt nabolag. Det er et veldig meningsfylt arbeid å få bidra til å gjøre verden deres litt større. Å kunne gi dem tilgang til nye opplevelser, nye måter å uttrykke seg på, og speile dem der hvor de trodde at de var alene.

 

Hvilke muligheter og utfordringer ser dere med målgruppen og arenaen?

Når vi reiser ut til barnehagene spiller vi på barnas arena. Teatermøtet kan være en fremmed hendelse for små barn som prøver å avkode mange sosiale sammenhenger. Når vi spiller hos dem er de i vante og trygge omgivelser, og gruppen kjenner hverandre godt. Det gjør at barna lettere melder seg «inn» i opplevelsen sammen og at de raskt bygger opp et felles engasjement, så det er et veldig morsomt publikum å møte. De har heller ikke så mange tanker om hvordan teater burde være fra før, så de er veldig åpne for forskjellige former for teater og publikumsinteraktivitet.

Vi spiller i barnehagenes aktivitetsrom, fellesrom og utearealer, noe som selvfølgelig har sine begrensinger. Men det kan også være en kreativ utfordring å få til noe enkelt som også er forseggjort. Vi forsker aktivt på hvor mye vi kan få til i disse rommene. Vi spiller for eksempel på lekeplassen, bruker Unge Viken Teaters turnébil som en integrert del av scenografien, og inntar vanlige barnehagerom med omsluttende og sanselige univers.

Den største utfordringen for å lage teater for målgruppen i dag er manglende finansiering. I dag er det opp til hver enkelt kommune å vurdere om barnas rett til kultur er noe de kan prioritere økonomisk. Det betyr dessverre at mange barnehagebarn fortsatt ikke får et tilbud.

 

Hvilke teateropplevelser ønsker dere å skape for barnehagene, dersom dere får økte midler?

Vi ønsker å kunne nå enda flere barnehagebarn og kunne gjøre det med enda større ambisjoner. Vi investerer stort i produksjonene, men må forholde oss til begrensninger som maks to utøvere på en større publikumsgruppe så lenge kommunene selv skal bære kostnaden for turneene. Flere utøvere per publikummer kan bety mye for denne aldersgruppen, som ofte melder seg inn i opplevelsen gjennom direkte kommunikasjon og interaksjon. Flere utøvere gir også mulighet til å fortelle flere typer historier på flere måter, og flere hender i teamet muliggjør mer komplekse scenografier og rom.

Siden vi ønsker å nå alle barn, vil friske midler også hjelpe oss med å nå de som faller utenfor eksisterende tilbud. Vi har kommende satsinger både for barn med spesielle behov og barn som er 0-2 år. Begge målgruppene er avhengige av å møte oss i små publikumsgrupper for å få en god opplevelse, og det krever finansiering.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater