10. juni 2024 Fra 16 år

Scenekunst for de minste: Nice-to-have eller nødvendighet?

10. juni 2024 Fra 16 år Unge Viken Teater
Bilde fra En fisk til Luna med den rosa og grønne rammen til Heddadagene

Vi liker å tro at kunstopplevelser er viktige for barns utvikling, men er det egentlig sant?

Det Norske Teatret (Bikuben)
Mandag 10. juni, k
l. 10:15 – 11:30

 

Noen vil si at kunst for barn er omtrent like viktig som den andre isen på 17. mai – godt, men ikke særlig nødvendig. Andre mener at kunstopplevelser kan ha stor påvirkning på barn, men uten å kunne slå i bordet med harde fakta.

På dette seminaret vil vi kaste lys over det som finnes av forskning på feltet. Hva vet vi om kunstens påvirkning på barn og unge? Hva sier forskningen og hvordan passer det sammen med kunstneres egne erfaringer? Kan kunst for barn være viktigere enn vi tror?

Åpningsinnlegg ved professor Wenche Torrisen (15 min). Påfølgende panelsamtale med Wenche Torrisen, Erik Uddenberg, Ulrika Håkansson og Kari Ramnefjell, ledet av Karen Frøsland Nystøyl.

Arrangementet inngår i Heddadagenes bransjeprogram og krever påmelding.

I forkant av samtalen viser vi forestillingen «En fisk til Luna» kl 9:30. Kryss av i påmeldingsskjemaet for om du ønsker billett til denne eller ikke.

Meld deg på her

Karen Frøsland Nystøyl er fagredaktør for litteratur og scenekunst i Periskop. Hun er teater- og litteraturkritiker og anmelder blant annet for NRK P2 og avisen Vårt Land. Nystøyl mottok nylig Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris for sitt mangeårige virke.

Foto i header: «En fisk til Luna», fotograf Lars Opstad

Wenche Torrissen er professor i teatervitenskap ved Høgskulen i Volda og professor II ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (Nord universitet). Torrissen forsker i skjæringspunktet mellom kultur og folkehelse og har jobbet med en rekke forskningsprosjekter knyttet til teater som f.eks. Relæxt-satsingen på Hålogaland Teater og Teater Vildenvei knyttet til Oslo Universitetssykehus. Hun har publisert en rekke artikler i norske og internasjonale tidsskrifter, blant annet «The Healing Power of Art: Old Nordic Folk Knowledge Re-claimed»; «Arts and public mental health: exemplars from Scandinavia», Public health Panorama (2020); «Acting for mental health: A critical narrative analysis of one person’s recovery process, Journal of Applied Arts and Health (2019); «Participatory theatre and mental health recovery: A narrative inquiry», Perspectives in Public health (2018); «Staging Cultural Identities as Political Performance: Hålogaland Theatre, language and Identity», Nordic Theatre Studies (2017).

(Foto: Marthe Haugdal)

Erik Uddenberg er dramaturg og dramatiker. Han har siden 1997 arbeidet som dramaturg ved Unga Klara i Stockholm, Sveriges nasjonale scene for barn og unge og et «teater i barn og unges tjeneste». Unga Klara jobber undersøkende og utforskende ut fra et barneperspektiv og utvikler forestillinger i tett dialog med samfunnet og publikum. Uddenberg har siden 1997 samarbeidet tett med Suzanne Osten som er kjent som en banebrytende nestor i utviklingen av scenekunst for barn og unge.

(Foto: Carlos Zaya)

Ulrika Håkansson er psykologspesialist og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, der hun også er forskningsleder for studien «Kunsten å lære». Prosjektet undersøker hva som skjer i hjernen til elever som har kunst og kultur som læringsform på skolen, og er et samarbeid med bl.a. Kulturtanken og Nasjonalt senter for kunst og kultur i utdanningen (KKS, Nord universitet). Håkansson har jobbet som psykolog i 20 år og vært opptatt av barns utvikling. De siste årene har hun vært interessert i hvordan kunst og kreativitet kan bidra til utvikling hos barn og hvordan man kan tilrettelegge barns hverdager i tråd med det.

(Foto: privat)

 

Kari Ramnefjell er teatersjef ved Unge Viken Teater, Norges eneste institusjonsteater som utelukkende lager teater for barn og unge. Hun har arbeidet med scenekunst for barn og unge i nesten hele sin karriere, både som skuespiller og som daglig leder av Teater Joker. Ramnefjell er en forkjemper for at alle barn, også de under skolealder, skal få oppleve profesjonell kunst. Ved Unge Viken Teater har hun vært med på å utvikle en egen formidlingsordning for teater i barnehagen som per i dag omfatter et titalls kommuner i Akershus. Unge Viken produserer teater for babyer, barnehage- og skolebarn og ungdommer opp til 25 år.

(Foto: Nicolas Tourrenc)

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater