Om Unge Viken Teater

Kvaliteter

Summen av velvalgte kvaliteter gir kvalitet

Fotografi: Bildet viser to skuespillere utkledd som ravner. Bildet er hentet fra forestillingen Hugin og Munin som handler om to rampete ravner.

Alle er enige om at vi må produsere scenekunst av høy kvalitet for barn og unge. Men hva mener vi egentlig med ordet «kvalitet»?

Forskjellige kvaliteter

Ordet kvalitet er som et glatt såpestykke. Tilsynelatende nyttig – men umulig å få tak på. Særlig når vi tenker på kvalitet som en dikotomi: Godt eller dårlig. For i vurderingen av godt og dårlig kommer vi ikke unna våre individuelle smaksvurderinger.

Derfor tenker vi det er mer hensiktsmessig med en mer differensiert forståelse av kvalitet, og forholder oss heller til at det finnes mange kvaliteter.

Et kunstverk har en rekke kvaliteter som samspiller og skaper en helhet. I vurderingen av et kunstverk mener vi det er gunstig å vurdere disse kvalitetene opp mot hverandre, så vel som opp mot kvaliteter kunstverket kunne hatt, men som er valgt bort. Gjennom en slik analyse får man et rikere og sannere bilde av kunstverket, og man kan gå inn i en mer kompleks diskusjon om kunstneriske valg. En overordnet vurdering av godt eller dårlig reduserer gjerne en fruktbar debatt til et banaliserende terningkast.

 

Kvaliteter ved utviklings- og prøveprosesser

Unge Viken Teater er opptatt av at kvaliteter ikke bare skal diskuteres i forhold til det ferdige verket. Det er også er viktig å anerkjenne hvilke kvaliteter som er til stede i utviklings- og prøveprosessene. Ved å legge til rette for gode prosesser vil vi få de beste resultatene til slutt.

 

Kunnskap om målgruppa er en sentral kvalitet

Når man lager teater for barn så er man nødt til å opparbeide seg kompetanse om barns utviklingsstadier og hva en barndom er i dag, for å være i stand til å ta gode valg om fortellerteknikk og virkemiddelbruk.

Unge Viken Teater har som mål å ivareta og spre kompetanse om målgruppene vi spiller for, og å dyktiggjøre de kunstnerne som jobber for oss i møte med publikum. Det gjør vi ved å samarbeide med fagfolk, forskere og institusjoner innen pedagogikk, førskole og skoleverk. Vi gjør det også ved å involvere målgruppa tidlig i våre utviklingsprosesser og prøveprosesser som prøvepublikum, som veiledere og innimellom som medskapere.

Å ha kjennskap til målgruppa er en sentral kvalitet ved vårt arbeid.

 

Summen av velvalgte kvaliteter gir kvalitet

Når vi sier at vi produserer scenekunst av høy kvalitet, så mener vi at vi går inn i utviklings- og produksjonsperioder samt spilleperioder med nok tid og ressurser til å muliggjøre grundig og fokusert arbeid. Vi mener at vi sørger for riktig kompetanse i alle ledd av en produksjon. Vi mener at vi dyktiggjør kunstnerne i arbeidet med å skape scenekunst for en spesifikk målgruppe. Og vi mener at vi underveis i skaperprosessen vurderer hvilke kunstneriske kvaliteter det er riktig at akkurat dette verket skal ha, for å kommunisere det vi og kunstnerne ønsker verket skal kommunisere.

Det betyr ikke nødvendigvis at alle kommer til å like forestillingen. Men vi håper at alle vil oppleve det endelige verket som scenekunst av høy kvalitet.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater