Om Unge Viken Teater

Strategiplan

Fotografiet viser en mann i rosa dress som holder en koffert foran flere barn. Bak henger et maleri av Bjørn Båsen.

Unge Viken Teaters strategiplan for 2021-2027.

Visjon

Unge Viken Teater skal være Norges ledende teater i å skape grensesprengende opplevelser for alle barn og unge.

 

Hovedmål

 • Unge Viken Teater skal utvikle scenekunst som utfordrer og engasjerer lokalt, regionalt og nasjonalt, og gjennom dette høyne statusen for scenekunst til barn og unge.
 • Unge Viken Teater skal være ledende i å utvikle produksjonsmodeller og scenekunst for barn og unge nasjonalt og internasjonalt.
 • Unge Viken Teater skal stimulere til kritisk refleksjon gjennom innovative og dristige i valg av repertoar, produksjonsformer og arenaer.
 • Unge Viken Teater skal være en offensiv og relevant aktør i arbeidet med mangfold, likestilling og ytringsfrihet, og skal videre være en synlig aktør i det offentlige ordskiftet.
 • Unge Viken Teater skal løfte fram nye stemmer og videreutvikle ny scenetekst gjennom prosjektet «Ung Tekst», samt arbeide for at prosjektet blir nasjonalt.
 • Unge Viken Teater skal nå alle barnehagebarn i Viken gjennom prosjektet «Teater i Barnehagen», og produsere forestillinger som setter ny standard for «høy kvalitet».
 • Unge Viken Teater skal være en pådriver for dannelsen av en permanent ordning for scenekunst i barnehagene på linje med Den kulturelle skolesekken for skolebarn.
 • Unge Viken Teater skal være den foretrukne leverandøren av scenekunst til DKS i vår region.
 • Unge Viken Teater skal fornye og utvikle scenekunsten gjennom å legge til rette for idéutvikling og innovasjon i samarbeid med ulike aktører innen fri scenekunst.
 • Unge Viken Teater skal ha en aktiv rolle i utviklingen av kulturkvartalet i Lillestrøm.
 • Unge Viken Teater skal utrede og igangsette arbeidet knyttet til nye lokaler i Lillestrøm innen utgangen av 2022. Herunder lokaler til administrasjon-, produksjon- og visning.
 • Unge Viken Teater skal arbeide for å sikre finansiering gjennom en fast fordelingsnøkkel av rammetilskudd mellom stat og region.
 • Unge Viken Teater skal opprettholde sin sertifisering som miljøfyrtårn
 • Unge Viken Teater skal være en profesjonell, inkluderende og trygg arbeidsgiver.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater