Teater i barnehagen

Abonnements­ordning

For barnehager i Akershus

Fotografiet viser en mann i rosa dress som holder en koffert foran flere barn. Bak henger et maleri av Bjørn Båsen.

Vi tilbyr fast levering av profesjonell scenekunst.

Teater i barnehagen er en abonnementsordning for kommuner i Akershus som sikrer fast levering av opptil to profesjonelle scenekunstforestillinger i deres barnehager hvert år. Siden kommunene er svært forskjellige – både når det gjelder beliggenhet, størrelse og organisering – tegnes abonnement av den enkelte kommune og ikke av hver enkelt barnehage. Slik sikrer vi at alle barn får oppleve god og variert scenekunst tidlig i livet.

Alle forestillinger produseres og turné koordineres av Unge Viken Teater. Visningene skjer i den enkelte barnehage og kan finne sted både inne og utendørs. Forestillingene spilles for opptil 50 barn av gangen.

 

Utjevning

Med utgangspunkt i Barnehageloven og et prinsipp om å utjevne forskjeller, ønsker vi at Teater i barnehagen skal være prioritert i kommunens budsjetter og planer slik at barnas rett til gode kunst- og kulturopplevelser oppfylles. På denne måten får alle barnehagebarn den samme muligheten til å oppleve profesjonell scenekunst, uavhengig av deres sosioøkonomiske status og barnehagens prioriteringer.

 

Pris

Unge Viken Teater jobber målrettet med å få på plass en nasjonal ordning tilsvarende Den kulturelle skolesekken, som på sikt skal sikre at barn over hele landet får samme tilgang til profesjonelt teater og scenekunst i barnehagen. Frem til en slik ordning er på plass, vil vi tilby Teater i barnehagen til en svært subsidiert pris som er forenelig med en utfordrende kommuneøkonomi.

Abonnementsordningen baserer seg på en pris på 94 kr per barn (3-6 år), per forestilling i 2024. Ta kontakt med prosjektansvarlig Thomas Møller for å vurdere avtale til din kommune.

Alltid morsomt og spennende når dere kommer og har forestilling hos oss

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater