Teater i barnehagen

Bidragsytere

Fotografi: Bildet viser barnehagebarn som sitter på en benk utendørs og venter på en forestilling skal starte.

Takk for alle verdifulle bidrag til realiseringen av Teater i barnehagen.

Teater i barnehagen skal sikre at barn under skolealder møter profesjonell og variert scenekunst tidlig i livet. Med et langsiktig perspektiv om å heve det kunstneriske nivået og statusen for profesjonelle barnehageforestillinger, vil vi arbeide aktivt med å samle erfaringer, bygge empiri og påvirke beslutningstakerne til å etablere en nasjonal barnehageordning som kan nå stadig flere barn.

 

Romerike Sparebank

Romerike Sparebank har i hele sin historie brukt midler fra sitt overskudd på lokalmiljøet og ser dette som en stor del av sitt samfunnsansvar.

  • For oss er det viktig at det er gode oppvekstsvilkår og tilbud i mange lokalmiljø på Romerike, sier samfunnskontakt Trine Ullereng.

For 2024 mottar Unge Viken Teater 186.000 kroner til profesjonelle teaterforestillinger for barnehagebarn på Romerike.

 

Sparebank 1 Østfold Akershus

Sparebank 1 Østfold Akershus ønsker å støtte gode formål som bidrar til et tryggere, gladere og bedre lokalsamfunn for de som bor i Østfold og Akershus syd. Gjennom Teater i barnehagen sikres de aller minste en tidlig introduksjon til profesjonell scenekunst, som kan danne grunnlaget for livslang kunstglede.

For våren 2024 mottar Unge Viken Teater 56.000 kroner til profesjonelle teaterforestillinger for barnehagebarn i Moss kommune.

 

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte og være langsiktig eier i DNB. Utbyttet fra denne aksjeposten finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats, som siden starten i 2002 har vært gavetildelinger på over 8 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Unge Viken Teater mottar en gave på 1.680.000 kroner til profesjonelle teaterforestillinger for barnehagebarn i Viken for årene 2022-2024.

– Ved å bidra til at profesjonelle forestillinger vises i barnehagen, når man så godt som alle barn. Derfor har vi gitt denne tildelingen til Unge Viken Teater, sier Birthe M. Selvaag, som jobber med tildelinger til kunst- og kulturområdet i Sparebankstiftelsen DNB.

For tiltak innen kunst og kultur er stiftelsen opptatt av å bidra til kunstglede for alle. Stiftelsen støtter tiltak som gir flere muligheten til å uttrykke seg kreativt, bidrar til å tiltrekke seg nye publikumsgrupper og styrker arenaene hvor publikum møter kunsten.

 

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater