Teater i barnehagen

Bidragsytere

Fotografi: Bildet viser barnehagebarn som sitter på en benk utendørs og venter på en forestilling skal starte.

Takk for alle verdifulle bidrag til realiseringen av Teater i barnehagen.

Teater i barnehagen skal sikre at barn under skolealder møter profesjonell og variert scenekunst tidlig i livet. Med et langsiktig perspektiv om å heve det kunstneriske nivået og statusen for profesjonelle barnehageforestillinger, vil Unge Viken Teater arbeide aktivt med å samle erfaringer, bygge empiri og påvirke beslutningstakerne til å etablere en nasjonal barnehageordning som kan nå stadig flere barn.

 

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte og være langsiktig eier i DNB. Utbyttet fra denne aksjeposten finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats, som siden starten i 2002 har vært gavetildelinger på over 8 milliarder kroner til allmennyttige formål.

I 2022 fikk Unge Viken Teater 1.680.000 kroner til profesjonelle teaterforestillinger for barnehagebarn i Viken i årene 2022-2024.

– Ved å bidra til at profesjonelle forestillinger vises i barnehagen, når man så godt som alle barn. Derfor har vi gitt denne tildelingen til Unge Viken Teater, sier Birthe M. Selvaag, som jobber med tildelinger til kunst- og kulturområdet i Sparebankstiftelsen DNB.

 

«Vi utløser gode krefter»

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge. Dette gjøres ved at stiftelsen støtter opp om meningsfylte aktiviteter for barn og unge innenfor følgende formålsområder:

  • Idrett og lek
  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv

For tiltak innen kunst og kultur er stiftelsen opptatt av å bidra til kunstglede for alle. Stiftelsen støtter tiltak som gir flere muligheten til å uttrykke seg kreativt, bidrar til å tiltrekke seg nye publikumsgrupper og styrker arenaene hvor publikum møter kunsten.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater