For dramatikere

Tilbakemelding

Du trenger ikke erfaring for å delta

Fotografi. Bildet viser en ung mann som sitter på en stol og leser fra et manuskript.

Ønsker du tilbakemelding på en tekst du har skrevet?

Vi har åtte dyktige dramaturger som du kan velge mellom for å få tilbakemelding på teksten din. Dramaturgen du velger vil fortelle deg hvilket inntrykk de får av teksten, hvilke spørsmål de sitter igjen med, og gi noen forslag til videre utvikling. Tilbudet er gratis og åpent for alle mellom 15 og 30 år. Ta kontakt, da vel!

 

Slik søker du

  • Send en e-post til ungtekst@ungeviken.no
  • Dersom du ønsker tilbakemelding på teksten din fra en bestemt dramaturg, gir du beskjed om hvilken. Du kan gjerne oppgi flere i en prioritert rekkefølge.
  • Legg ved teksten din som et PDF-dokument, et Word-dokument eller et Google Docs-dokument.
    • Om du ikke vil at noen andre enn dramaturgen du har ønsket deg, skal se teksten din, kan du vente med å legge den ved. Informer i så fall om hvor mange sider teksten er på.
  • Vi spør den aktuelle dramaturgen om hun eller han har tid til å gi deg en tilbakemelding.
    • Dersom dramaturgen har tid, setter vi dere i direkte kontakt med hverandre via e-post.
    • Dersom dramaturgen ikke har tid, hjelper vi deg med å finne en annen dramaturg.

Vi ser fram til å motta søknaden din!

 

Kreditering av UNG TEKST

Hvis teksten du har fått tilbakemelding på, skal brukes videre, for eksempel i en oppsetning eller i en publikasjon, skal den krediteres slik: Teksten har fått tilbakemelding fra UNG TEKST, Unge Viken Teaters satsing på unge dramatikere.

 

Mangler det en dramaturg på listen?

Trenger du for eksempel en dramaturg som kan lese morsmålet ditt, eller en som har annen spesialkompetanse? Fortell oss om ditt spesifikke behov, så skal vi prøve å finne den rette dramaturgen for deg!

Mehda-Zolfaqari fotografert av Elin Osjord

Julian Karenga fotografert av Tøri Gjendal

Mehda Zolfaqari 

Født: 1982

Bosted: Oslo/Kristiansand

Utdanning og kompetanse: Mehda er fortellerkunstner og medlem av Fortellerhuset, Norges eldste muntlige fortellergruppe. Født i Iran, vokst opp på Holmlia i Oslo. Hun har Bachelorgrad i film og journalistikk fra Australia, persisk fra UiO og fortellerkunst og tolkeutdanning fra OsloMet. For tiden tar hun mastergrad ved Det teologiske fakultetet der hun undersøker muntlig fortelling i samtaleterapi og sjelesorg.

Bli bedre kjent med Mehda: Mehda jobber med religiøse og mytiske fortellinger, flerspråklige forestillinger og klassisk persisk litteratur. Hun opptrer på norsk, engelsk og persisk, og blander muntlig fortellerkunst med musikk, dans og poesi. Hun bruker fortellerkunsten som sosial aktivisme. Som kanskje den eneste profesjonelle koranfortelleren i Norge har Mehda sett på religiøse tekster fra et kvinnelig perspektiv og brukt koranfortellinger i interreligiøs dialog. Mehda er opptatt av sosial ulikhet. Det å kunne gi alle barn og unge en stemme er noe Mehda brenner for.

 

Julian Karenga

Født: 1995

Bosted: Oslo/Skien

Utdanning og kompetanse:  Julian er utdannet skuespiller fra The Liverpool Institute for Performing Arts (2018). Han har jobbet med outreach for hjemløse barn i Lusakas gater i Zambia, samt holdt workshops og regissert forestilling med kompaniet Barefeet Theatre. Som skuespiller har Julian frilanset i London og jobbet med Tromsø Byteater, Brageteatret og Unge Viken Teater. Det siste året har Julian jobbet mest som dramatiker.

Bli bedre kjent med Julian: En Tromsøværing, muzungu, London-boy og Oslo-gutt. En scouser uten å være Liverpool-fan. Julian er en underklasse-romantiker, som sikler aller mest etter å forene ytterpunkter i sitt arbeide. Aktivt opptatt av poesi, antirasistisk arbeid og feminisme.

Karen Havelin fotografert av Anna Julia Granberg

Huy Le Vo fotografert av Ingrid Eggen

Karen Havelin

Født: 1980

Bosted:  Oslo

Utdanning og kompetanse:  Karen har gått på Skrivekunst-akademiet i Bergen og studert kjønnsteori, litteraturvitenskap, fransk og italiensk ved Universitetet i Bergen. Hun har Master of Fine Arts i skjønnlitterær skriving fra Columbia University i New York. Hun skriver like gjerne på engelsk som på norsk og har publisert dikt, oversettelser, essay og skjønnlitteratur på begge språk.

Bli bedre kjent med Karen: Karen utgav i 2019 romanen Les pakningsvedlegget nøye (Please Read This Leaflet Carefully) i USA, Storbritannia og Norge. Boken handler om livet til norske Laura, som følges baklengs gjennom 20 år, hvor hun bl.a. flytter fra Norge til New York, blir skilt, får barn, gjennomgår operasjoner for sykdommen endometriose. Romanen er delvis basert på egne opplevelser med kronisk sykdom og smerter fordi dette er noe Karen syntes manglet i litteraturen. Karen tror at å spre flere historier fra flere mennesker er en måte å gjøre livet bedre for alle.

 

Huy Le Vo

Født: 1984

Bosted: Oslo

Utdanning og kompetanse: Huy er utdannet skuespiller fra Akademi for scenekunst i Fredrikstad og er en scenekunstner med bred erfaring fra danse- og teaterfeltet. Han erfaring som skuespiller, regissør, dramaturg og kurator. Siden 2007 har han arbeidet utøvende, medskapende og skapende i det prosjektbaserte scenekunstfeltet, som skuespiller ved en rekke institusjonsteatre og i den kulturelle skolesekken. Sammen med skuespiller Rebekka Nystabakk driver han det kunstneriske samarbeidet Rebekka/Huy. Han har god kjennskap til arbeid med scenekunst for barn og unge og sitter fra 2020 i kunstnerisk råd i Scenekunstbruket. 2021-2023 er han tilknyttet Tou som gjestekurator for scenekunst sammen med Runa Skolseg.

Bli bedre kjent med Huy: Oppvokst i Nedre Eiker kommune med vietnamesiske foreldre. Opptatt av scenekunst som samværsform og skuespilleren/utøveren som vertskap for opplevelser. Tilhørighet, skeivhet og kropp har vært tilbakevennende temaer de siste årene.

Maria Nygren fotografert av Nicolas Tourrenc

Sofie Frost fotografert av Tøri Gjendal

Maria Petronella Muri Nygren

Født: 1993

Bosted: Oslo

Utdanning og kompetanse: Maria er skuespiller og dramatiker. Hun er utdannet skuespiller fra Westerdals Oslo Act, og utvekslet i 2015 Bayerische Theaterakademie August Everding i München. Hun har studert Teatervitenskap og Ibsen studier ved Universitetet i Bergen og Oslo.

Bli bedre kjent med Maria: Maria er opptatt av å skape teater for barn og unge. Skrive historier, hvor de opplever at de ikke er alene. Hun har tidligere basert verker på egne erfaringer. I «Jeg er Kolibri», skrev hun utgangspunkt i erfaring med spiseforstyrrelser. Men Maria er opptatt av at det skal være bærekraftig å dele av seg selv, og er derfor opptatt av bevissthet rundt hva og hvor mye sannhet man deler. Maria mener man presterer bedre når man føler man er en del av noe og er derfor opptatt av å skape trygge rom, hvor det er trygt å skrive.

 

Sofie Frost

Født: 1990

Bosted: Tøyen, Oslo

Utdanning og kompetanse: Sofie har en master i skuespill fra East 15 Acting School i London. Tidligere medlem av Soho Young Theatre Company som satser på unge komikere. Begynte med slampoesi i 2016 og har siden det blitt kåret til Norgesmester, Nordisk mester og tok tredjeplassen i EM. For å videreutvikle skrivingen begynte hun på Master i Teater på KHIO med fordypning i scenetekst.

Bli bedre kjent med Sofie: Sofie er opptatt av samfunnet, om det å falle på utsiden, det å ikke passe inn. Hun søker alltid etter ordene for å forklare det som andre sliter med å forstå og det folk føler seg alene i. Hun er opptatt av at alle skal tørre å bruke stemmen sin på sin egen måte. Det er ingen feil måte å uttrykke seg på og alle har noe unikt å bidra med. Ikke vær flink, vær deg selv.

Balqiis Omar Ali-Hanaf fotografert av Julie Hrnčířová

Lina Killingdalen fotografert av Marianne Bain

Balqiis Omar Ali-Hanaf

Født: 1995

Bosted: Oslo

Utdanning og kompetanse: Balqiis er er utdannet manusforfatter fra Westerdals ACT Oslo (2021). Utdanningen tok for seg film, TV og teater, og gjør Balqiis til en allsidig manusforfatter. Hun har også studert for å bli bibliotekar og historiefaget. I 2023 jobbet Balqiis som aspirant-dramaturg og -dramatiker hos Unge Viken Teater.

Bli bedre kjent med Balqiis: I tekstene hennes blir det ofte tatt opp temaer som klasseskille, «komfortabel» rasisme, ensomhet og oppvekst. Hun brenner for at unge skrivende med minoritetsbakgrunn skal skrive fritt, tredimensjonalt og er den drivende kraften i deres egne historier.

 

Lina Killingdalen

Født: 1978

Bosted: Oslo

Utdanning og kompetanse: Lina er dramaturg på Unge Viken Teater og har inntil nylig hatt base i Tromsø. Her har hun vært en aktiv del av det frie scenekunstmiljøet, initiert og drevet egne prosjekter og jobbet tett med mange ulike scenekunstaktører og kompanier. Hun er utdannet dramaturg og dramapedagog fra Århus Universitet og Høgskolen i Oslo og har i arbeidet sitt hatt fokus på tekst og teaterprosjekter for, av og med unge mennesker. De siste to årene har hun jobbet som dramaturg ved Hålogaland Teater. Lina skriver også selv og debuterte i 2019 med «Monster i magen» produsert for Rimfrost produksjoner på Brageteatret. På Unge Viken Teater skal hun blant annet jobbe med debutantprogrammet til UNG TEKST og Idéutvikling.

Bli bedre kjent med Lina: Lina liker samarbeid, kollektive prosesser og at unge mennesker er reelle medskapere og påvirkere når man lager scenekunst for et ungt publikum.

Hilda Levin fotografert av Nicolas Tourrenc

Øystein Ulsberg Brager fotografert av Nicolas Tourrenc

Hilda Levin

Født: 1987

Bosted: Oslo

Utdanning og kompetanse: Hilda har vært dramaturg på Unge Viken Teater siden 2018. Hun har ansvar for målgruppene i barnehage og småskole, driver prosjektet ideutvikling og er veileder i UNG TEKST. Hun har en master i dramaturgi fra Århus Universitet, og er også utdannet teaterpedagog fra Örebro Universitet. Hun er fascinert av teaterets mange lag, og skrev masteren sin om å skifte mellom innlevelse og refleksjon i laiv og deltagende teater.

Bli bedre kjent med Hilda: Hilda brenner for retten til å være seg selv og til å få utfolde seg. Hun ønsker at alle skal få uttrykke seg og kjenne seg igjen i kunst og kultur. Hun har samarbeidet om deltagende kulturopplevelser i Hviterussland, Palestina og Libanon, og har programmert kultur- og politikkinnholdet til Oslo Pride. Hun synes at teater er spennende fordi det skaper rom for å utforske livet på komplekse måter, i felleskap og med alle sanser.

 

Øystein Ulsberg Brager

Født: 1983

Bosted: Oslo

Utdanning og kompetanse: Øystein har drevet UNG TEKST for Unge Viken Teater siden oppstarten i 2016 og vært ansatt som dramaturg siden 2019 med ansvar for målgruppene ungdom og unge voksne. Han har en BA i teaterregi fra Rose Bruford College i London. I 2008 startet han det internasjonale teaterkompaniet Imploding Fictions med fokus på moderne dramatikk.  Som frilans sceneinstruktør har han jobbet i det frie feltet og på institusjonsteatre. Medskaper av hørespill-podcasten The Amelia Project, en prisvinnende mørk komedie.

Bli bedre kjent med Øystein: Øystein er opptatt av antirasisme, fri kjærlighet og kjønnsmangfold. I 2016 fikk han sette opp en versjon av Vildanden på Teater Vestland der Gregers og Hjalmar var forelsket, en regi-drøm han hadde båret på siden han sto fram som skeiv i 17-årsalderen. I dag er han gift med den britisk-karibiske poeten Leeanne.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater