Av Anika Mackenroth

Jubler for rekordtildeling

Kari Ramnefjell og Martin Flack med gavebeviset fra Sparebankstiftelsen DNB

Unge Viken Teater har fått 8,3 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til en etterlengtet nysatsing.

– Dette er fantastiske nyheter, ikke bare for oss, men for alle barn i Akershus, utbryter teatersjef Kari Ramnefjell. Hun har akkurat fått nyheten om at Sparebankstiftelsen DNB tildeler teatret 8,275 millioner kroner til installasjoner og utstyr i nye lokaler.

– Vi har holdt til i midlertidige lokaler i Lillestrøm kultursenter i over 20 år og har lenge ønsket oss lokaler som er bedre tilpasset vår virksomhet. Nå har vi en gyllen mulighet til å få realisert drømmen. Denne tildelingen er etterlengtet og første steg på veien, smiler hun.

Et mulig scenario er å flytte rett over veien, til Borggården i Voldgata 8 der Lillestrøm sysenter holder til i dag. Bygget eies av Lillestrøm Delta og det undersøkes nå om det egner seg som lokale for teaterproduksjon. Lillestrøm Delta vil i så fall stå for ombyggingen som trengs for å få best mulige forhold til produksjon og visning av teater, med mulig innflytting våren 2027. Kostnaden skal dekkes inn gjennom leieavtalen.

– Med Borggården byr det seg forhåpentligvis en løsning som er både bærekraftig og betydelig rimeligere enn tilsvarende prosjekter. Dessuten vil vi beholde den sentrale beliggenheten i Kulturkvartalene som er viktig for oss. Vi skal ikke flotte oss med et unødvendig kostbart bygg, men ser etter en hensiktsmessig og overkommelig løsning, forteller Ramnefjell.

Lillestrøm sysenter består

Prosessen er satt i gang, men foreløpig er ingen beslutninger tatt. Også nåværende leietaker, Lillestrøm sysenter, er i tenkeboksen for en mulig fremtidig endring i driften. Eier Mette Furulund Fellingen kan imidlertid betrygge kunder og samarbeidspartnere med at sysenteret alltid kommer til å ligge i Lillestrøm.

– Vi har vært en institusjon i Lillestrøm i over 50 år og vi skal alltid forbli en lokal faghandel i Lillestrøm. Det har aldri vært diskutert å legge ned, men vi ser stadig på muligheter for effektivisering av driften. Når det er sagt, så blir det ingen umiddelbare endringer hos oss, sier hun.

Daglig leder, Tor-André Furulund, trekker frem det gode naboskapet med Unge Viken Teater gjennom mange år.

– Unge Viken Teater og Lillestrøm sysenter har samarbeidet i mange år og er gode naboer. Vi har en konstruktiv dialog. Akkurat som Unge Viken, tenker også vi alltid på hvordan vi kan forbedre driften og tilpasse oss samfunnet, sier han.

Teatersjef Kari Ramnefjell er helt enig, og heier på den lokale famliebedriften.

– Vi har hatt, og har fortsatt stor glede av Lillestrøm sysenters tilbud og kompetanse i stort og smått og vi har definitivt tenkt å fortsette samarbeidet.

Tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB er et viktig startskudd for den videre prosessen og gjør det mulig å investere i grunnleggende teaterteknisk utstyr. Nå gjelder det å få fullfinansiert prosjektet.

– Vi jobber for å få utvidet vår økonomiske ramme og har en god dialog med politikere på kommune- og fylkesnivå om dette. Det kan ikke fortsette slik at vi, som jobber med barn og unge, alltid havner nederst på lista når statsbudsjettet skal fordeles. Teater for barn og unge må løftes. Kulturminister Lubna Jaffery kaller det en investering for livet, og jeg kunne ikke vært mer enig, sier teatersjefen.

Et hus der barn og unge er velkommen og trives

Har du barn i grunnskolen, er sannsynligheten stor for at de har vært på forestilling med Unge Viken Teater. I 2023 besøkte teatret over 500 skoler, barnehager og kulturhus i Akershus og spilte forestillinger for 50 000 barn og unge. Alle forestillinger utvikles i tett samspill med barn, og teatersjefen forklarer at det krever godt egnede lokaler.

–  Barna er våre fremste fageksperter og vi involverer dem gjennom hele prøveprosessen. De kommer inn til oss fra skoler og barnehager og gir oss verdifulle innspill og tilbakemeldinger underveis. Vi har behov for lokaler som er tilpasset barna, der de kan spise matpakken sin og der vi kan ha workshops og aktiviteter. Vi trenger en sal der vi kan invitere på prøvevisninger, og vi ønsker oss rom som inviterer til å bli kjent, være trygg og ytre seg fritt. Det gjelder ikke minst de mest sårbare barna, sier Ramnefjell.

Ringvirkninger innen kulturnæringen

Teatersjefen kan også fortelle om et skrikende behov for produksjonslokaler, noe som i dag løses ved å leie seg inn hos andre teatres verksteder der man er avhengig av ledig kapasitet. Med egne lokaler for prøver og produksjon, mener hun at Unge Viken vil bli en enda mer attraktiv samarbeidspartner for frilansere på feltet.

– Vi vil jobbe med de beste fordi vårt publikum fortjener kvalitet. Da er det viktig at vi har noe å tilby. Jo bedre forhold vi kan tilby, jo større er sjansen for å tiltrekke seg de dyktigste skuespillerne, scenografene, kostymedesignerne, komponistene og regissørene. Vi sysselsetter mange frilansere i løpet av et år og ser for oss yrende aktivitet i det nye huset, smiler hun.

Ikke første tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB

Selv om tildelingen fra Sparebankstiftelsen er rekordstor for Unge Viken, er det ikke første gang teatret mottar en gave herfra. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere gitt midler til prosjektet Ung Tekst og til teatrets satsing på Teater i barnehagen (TiB).

– Kunst og kultur er et av stiftelsens formålsområder og vi prioriterer blant annet tiltak som tilrettelegger for produksjon og visning av kunst. Unge Viken Teater gjør en viktig jobb for vår målgruppe i så måte, og de hadde levert en god søknad med grundige og konkrete beskrivelser av hva som trengs og hva som skal gjøres.

Det sier Birthe Mørreaunet Selvaag, rådgiver Kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB. Teatersjef Kari Ramnefjell er glad og takknemlig for støtten Unge Viken har fått over tid.

– Sparebankstiftelsen har vært en uvurderlig støttespiller i vårt arbeid for de minste barna. Vi mener at også barn under skolealder har rett til kunst og kultur i livet sitt, og pengene fra stiftelsen har gjort det mulig å videreutvikle en egen ordning for teater i barnehagen. Det er vi veldig takknemlige for, sier Kari Ramnefjell.

Hun mener at Sparebankstiftelsen DNB er en utrettelig alliert for å nå ALLE barn og unge gjennom skole og barnehage, og at det har gitt stor uttelling allerede.

– Vi fikk vist profesjonelt teater for 50 000 barn i fjor. Det er en stor glede og et privilegium som vi forvalter med ydmykhet. Sparebankstiftelsen gir nå startskuddet for en prosess som kan gi enda mer teater til enda flere barn i Akershus, forutsatt at kulturpolitikere tar sin del av ansvaret.


Bildet øverst i saken: Administrativ leder ved Unge Viken Teater, Martin Flack, og teatersjef Kari Ramnefjell med gavebrevet fra Sparebankstiftelsen DNB.
Foto Anika Mackenroth

Om Unge Viken Teater

Unge Viken Teater er det eneste institusjonsteatret i Norge som utelukkende skaper scenekunst for barn og unge. Teatret leier i dag lokaler hos Lillestrøm kultursenter. Per 1.1.2024 består administrasjonen av 12 ansatte fordelt på 11 årsverk. Primært nedslagsfelt er Akershus, i tillegg til Lillestrøm, men teatrets prosjekter har en langt større rekkevidde og overføringsverdi både nasjonalt og internasjonalt.

Nøkkeltall for 2023:

Antall publikum: 50 000
Antall spilte forestillinger: 865
Antall ulike arenaer (skoler, bhg, kulturhus, annet): 542

Om tildelingen

Til søknadsfristen 1. desember mottok Sparebankstiftelsen DNB totalt 1320 søknader. 565 av disse ble innvilget.

643,7 millioner kroner ble delt ut.

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kultur, idrett, natur, friluftsliv, nærmiljøaktiviteter og kulturarv, som først og fremst kommer barn og unge til gode. Stiftelsen eier 8,6 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

Logo til Sparebankstiftelsen DNB

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater