Om Unge Viken Teater

Om oss

Vi er et utviklingsteater for barn og unge, og de voksne i deres liv.

Et teater for barn og unge

Unge Viken Teater er dedikert til målgruppene 0-25 år. Vi skal bidra til at barn og unge, og de voksne i deres liv får et best mulig teatertilbud. Dette har vi, som det eneste institusjonsteatret i Norge, stolt nedfelt i våre vedtekter.

Vi er et utviklingsteater hvor ny dramatikk, nye talenter, og ny tenkning om teater og scenekunst for det unge publikummet er basen for alt vi gjør.

Vi har en egen satsing på Teater i barnehagen, leverer til Den kulturelle skolesekken, og driver UNG TEKST som et eget prosjekt for utvikling av ny scenetekst og nye dramatikere.

 

Vår historie

Unge Viken Teater ble stiftet som Akershus Teater i 2002 av Akershus Fylkeskommune, Skedsmo kommune, og Lillestrøm Kulturforum, og ligger i Lillestrøm. Vi leier lokaler i Lillestrøm Kultursenter. Her har vi kontorer, tre prøvesaler og samarbeider med Lillestrøm Kultursenter om øvrige arenaer.

Helt siden starten har vi hatt et særlig fokus på barn og unge, og med navneskiftet fra Akershus Teater til Unge Viken Teater tar vi med oss denne satsingen og gjør den til vårt fundament.

 

Åpne og inkluderende prosesser

Vi produserer forestillinger med rot i utviklingsprosesser som er åpne, inkluderende og søkende. Åpne fordi vi inviterer frifeltet og den store og stadig økende gruppen av frilansere inn til ideutviklingsprosesser. Inkluderende fordi vi deler ressurser og kunnskap med et mangfold av grupper. Søkende fordi vi leter etter det nye, de andre, det ukjente, og fordi vi vet at forskning og kompetanse må ligge til grunn for alt vi gjør. Vi tror at «det beste teatret» kan oppstå hvor som helst, men at det alltid må forankres i kunnskap om, og interesse for målgruppen.

 

Vårt publikum

Unge Viken Teater ønsker å være et viktig bidrag til scenekunsten for barn og unge både lokalt og nasjonalt i form av forestillinger av høy kvalitet, utvikling av kompetanse, sterke felleseier, og ikke minst et begeistret publikum på alle arenaer vi besøker gjennom året. Våre forestillinger når gjennom egen formidling og samarbeid med andre ut til ca. 70.000 mennesker i året.

 

Etisk standard for scenekunstinstitusjonene

NTO (Norsk teater- og orkesterforening) har utarbeidet en etisk standard for forebygging av trakassering ved de norske musikk- og scenekunst­institusjonene. Formålet med standarden er at alle som arbeider ved institusjonene skal være bevisst sitt ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse. Unge Viken Teater har nulltoleranse for trakassering, diskriminering eller annen uakseptabel adferd overfor kolleger eller andre man forholder seg til gjennom arbeidet. Les mer her.

Vi er medlem av Balansekunst, et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

 

Styret

Unge Viken Teaters styre består av:

Tove Bratten (styreleder)
Erik Myhrer (nestleder)
Anne Marie Lervik
Chi Ton
Erik Schøyen
Lone Kjølsrud

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater