Den kulturelle skolesekken

Våre forestillinger

For barn fra 6 år

Vi produserer minst to forestillinger til målgruppen per år.

Å spille for elever

Unge Viken Teater er garantist for kvalitet, for gode produksjonsforhold for kunstnere, for kunnskapsoverføring og kompetansebygging i feltet. Gjennom omfattende utviklingsprosesser sørger vi for at ny dramatikk og ny scenekunst for barn og unge får god fødselshjelp, og at en rekke nyskapte forestillinger i Den kulturelle skolesekken (DKS) får det faglige fokuset, de ressursene og den tiden de trenger. Vi jobber med kvalitet, for kvalitet.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater