Den kulturelle skolesekken

Turnéhåndbok

Vi har utarbeidet en turnéhåndbok for utøvere i Den kulturelle skolesekken.

Hva er Den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Siden Unge Viken Teater (Akershus Teater), ble opprettet i 2002 har Den kulturelle skolesekken (DKS) vært en av våre aller viktigste arenaer for å møte barn og unge med teater med mening, verdi og kvalitet for nettopp dem.

 

Turnéhåndbok

Vi har utarbeidet en turnéhåndbok for å gi deg best mulig opplevelse av en turné. Den inneholder informasjon om leiebil, HMS, sykdom, opprigg og nedrigg.

 

Beredskapsplan

Vi har også utarbeidet en Beredskapsplan mot hets og trakassering som sikrer at teatret har rutiner og retningslinjer som følges dersom teatrets ansatte eller andre som er assosiert med teatret opplever trakassering eller hets i det offentlige ordskiftet. Vi tar vare på de kunstnerne og teaterskaperne vi jobber med, og har som mål å være en tydelig meningsytrer og holdningsbærer.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater