Om Unge Viken Teater

Vår grunnmur

Fotografi: Bildet viser barnehagebarn som sitter på en benk utendørs og venter på en forestilling skal starte.

Våre scener skal oppsøke barn og unge, og barn og unge skal fylle våre scener med sine stemmer.

Retten til kunst- og kulturopplevelser

Unge Viken Teater skal gi barn og unge scenekunstopplevelser som angår dem, møter dem og åpner opp verden for dem. Vi skal gi barn og unge tilgang til scenekunst fordi hver kunstform er et språk, og med hvert nytt språk lærer du å tenke og uttrykke deg på nye måter.

 

Mange stemmer – unike møter

Våre scener skal oppsøke barn og unge, og barn og unge skal fylle våre scener med sine stemmer. Vårt publikum er en sprikende målgruppe med mange forskjellige livserfaringer. Derfor tilpasser vi ethvert prosjekt til sitt spesifikke publikumsmøte.

 

Vår forestillingsevne

Vår ambisjon er å dyrke vår egen og publikums forestillingsevne – både evnen til å skape forestillinger, og evnen til å forestille seg: Vår virkelighet, hva den er og kan bli. Andre menneskers liv, hva de opplever og hvordan de tenker. Meg selv – hvem kan jeg være?

 

Nysgjerrighet og fantasi

Våre teateropplevelser skal vise frem verden i stadig nye perspektiver og vekke nysgjerrighet og fantasi. Vi er særlig dedikert til å gi scenen til fortellinger som enda ikke er blitt fortalt til vårt publikum, fra å gi dem innblikk i andre måter å leve på til å sette ord på følelser man kanskje har for aller første gang. Vårt teater skal gjøre det usynlige synlig, og det lydløse hørt.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater