Om Unge Viken Teater

Nyskaping som kjerneprinsipp

Unge Viken Teater er et utviklingsteater som skal prioritere det nye og nyskapende.

Vi har bestemt oss for at Unge Viken Teater er et utviklingsteater som skal prioritere det nye og nyskapende. Men hva mener vi med det? Og hvorfor er det viktig for oss?

  • Vi ser det som en essensiell oppgave å speile samfunnet og vår samtid.
  • Vi tror på de nye stemmene.
  • Vi vil fortelle om i dag og om i morgen, og vi vil gjøre det med lynferske ord.

 

Å se med andre briller

For oss betyr nyskapende å se på verden og oss selv med et annet perspektiv. Vi skal forestille oss på nytt. I praksis betyr det at vi prioriterer de prosjektene som har en helt ny tekst, som er basert på en unik idé eller som inneholder en ny og spennende tanke. Les mer om våre utviklingsprosjekter i magasinet Under utvikling.

 

Men hva med klassikerne da?

Er ikke de vårt ansvar? Nei, vi mener at det ikke er Unge Viken Teaters ansvar å sette opp klassikerne. Vi er kritiske til klassikerne. Hvem har valgt dem? Hvorfor? Det som har blitt definert som klassikere i en hvit, vestlig diskurs er ikke nødvendigvis relevant for et mangfoldig, nåtidig barne- og ungdomspublikum. Vi skal lete etter de historiene som kan snakke til, om, for og fra barn og ungdom i vår region. Vi skal ikke glemme historien. Men vi skal heller ikke ukritisk godta tolkningen av den.

 

Spesialkompetanse på skapende prosesser

Som et utviklingsteater skal Unge Viken Teater i sitt program foretrekke det nytenkende, det nyskapende og det originale. Vår organisasjon skal derfor inneha, bygge og tilknytte oss spesialkompetanse på skapende prosesser, ideutvikling og tekstutvikling.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater