Vår satsing

Idéutvikling

For programmering av framtidig repertoar

Fotografi: Bildet viser 3 mennesker som deltar i en workshop. Personene sitter på hver sin stol og leser fra et manuskript.

Vi legger til rette for utvikling av idéer, konsepter, manus og forestillinger som potensielt kan produseres hos oss.

Unge Viken Teater produserer lynferske forestillinger tett informert av sine målgrupper. For å få til dette har vi organisert oss som et utviklingsteater som følger prosjekter fra idé til forestilling.

 

Hva er idéutvikling?

To ganger i året inviterer vi scenekunstnere til idé- og konseptutvikling, manusutvikling og kompetanseutvikling. Ved idéutviklingsopphold stiller Unge Viken Teater med lokale i fem dager, kunstnerisk veiledning og materialomkostninger. Vi kan også leie inn veiledere eller skuespillere som kan bidra til å utvikle ideen. Vi har god kontakt med våre målgrupper, og inviterer dem gjerne inn til workshop eller visning. Utlysning for opphold i 2023 kommer høsten 2022.

Foto fra «En fisk til Luna» av Fabularium

Foto fra «Roboten Fixi flytter inn» av Nadina Helen Bakos og Cecilie Holta

Fra frø til forestilling

En forestillingsidé er sammensatt og består av flere deler. Når vi på Unge Viken Teater setter oss inn i ideene som blir sendt til oss, forstår vi dem utfra tre hovedkomponenter: tematikk, narrativ og form.

Vi leter etter ideer som forener alle disse tre elementene på en spennende måte, der en interessant tematikk utfolder seg gjennom en spesifikk historie, som kan rommes i en fengende form.

Sitter du med spørsmål som «hva består egentlig en idé av?» eller «hvordan blir det utviklet til noe mer?» kan du lese artikkelen Fra frø til forestilling her.

 

Forprosjekt og produksjon

Alle prosjekter vi er i kontakt med blir vurdert til produksjon.

Etter idéutvikling kan det være aktuelt med videre arbeid, før Unge Viken Teater kan ta beslutning om produksjon. Da vil prosjektet bli tilbudt skrivestøtte eller forprosjekt. Dette innebærer at Unge Viken Teater finansierer videre utviklingsarbeid, og tar opsjon på ideen fram til eventuell avgjørelse om produksjon.

 

Representasjon

Vi skal lage best mulig teater for barn og unge i Viken. Det er en sammensatt gruppe, og vi har et ansvar for at vårt repertoar reflekterer dem. Det inkluderer representasjon, både i form av hvilke historier som fortelles og hvem barna ser på scenen. Les mer om vårt forhold til mangfold her.

Inviterte prosjekter

Idéutvikling 2022

 • Elise Austad – De eldre – Småskole
 • Flying Seagulls – uten tittel – Småskole
 • Helene Nordbye Nybø – Utenforskap – Mellomtrinn
 • Helene Skogland – Knokkel – Småskole
 • Mariko Miyata Jancey – Mieko og puppene til mamma – Barnehage

 

Idéutvikling 2021

 

Idéutvikling 2020

 • Amina Sewali – uten tittel – Ungdomsskole
 • Anja Petkovic Karlsen og Vanja Maria Kern Vestenfor – Vanntanken – Barnehage
 • Ester Grenersen – Ville Fugler (arbeidstittel) – Ungdomsskole
 • Fabularium – En fisk til Luna – Barnehage
 • Feil Teater – Ikke en sånn historie – Ungdomsskole
 • Maja Skogstad – Kan ballonger være større en kjærlighet? – Ungdomsskole
 • Malin Hoff Skjolde og Hanne Amalie Smedstad – Mono-Tone og Har-Monica – Barnehage
 • Nadina Helen Bakos og Cecilie Holtan – Roboten Fixi flytter inn – Barnehage
 • Poff Produksjoner – De magiske barna – Barnehage
 • Pratmakerteateret – Ruffen på nye eventyr – Barnehage
 • Therese Løvfald og Aleksandra Ingebretsen – Frosk søker prinsesse – Barnehage
 • Zezé Kolstad, Sarah Camille, Lill Salole – Kameleonene – Ungdomsskole

 

Idéutvikling 2019

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater