Om Unge Viken Teater

Idéutvikling

For programmeringen av 2021 og 2022

Vi legger til rette for utvikling av idéer, konsepter, manus og forestillinger som potensielt kan produseres hos oss.

Unge Viken Teater produserer lynferske forestillinger tett informert av sine målgrupper. For å få til dette har vi organisert oss som et utviklingsteater som følger prosjekter fra idé frem til forestilling.

To ganger i året inviterer vi scenekunstnere til idé- og konseptutvikling, manusutvikling og kompetanseutvikling. Les utlysning og søk om idéutvikling her! Neste frist er 15. mai 2020.

 

Idéutvikling

I april og november tar vi inn spennende forestillingsideer til utviklingsarbeid. Unge Viken Teater stiller med lokale i fem dager, kunstnerisk veiledning og materialomkostninger opp til 10 000 kr. Vi har også god kontakt med våre målgrupper, og inviterer dem gjerne inn til workshop eller visning.

 

Forprosjekt og produksjon

Alle prosjekter vi er i kontakt med blir vurdert til produksjon.

Viderekomne ideer som vi er interessert i å produsere kan også bli tilbudt forprosjekt. Dette innebærer at Unge Viken Teater investerer i videre utvikling av forestillingsideen, og tar opsjon på å produsere forestillingen.

 

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Har du et forskningsprosjekt eller et kunstnerisk spørsmål du ønsker å undersøke sammen med våre målgrupper? Da kan du også søke om og bli bevilget samme rammer som gjelder for idéutvikling.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med dramaturg Hilda Levin dersom du har spørsmål.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater