Teater i barnehagen

Forestillinger

For barn fra 3 år

Vi produserer minst to forestillinger til målgruppen hvert år.

Å spille for barnehagebarn

For å skape givende og relevante scenekunstopplevelser for barnehagebarna, arbeider vi i nær kontakt med barn og pedagoger.

Å spille for barnehagebarn krever estetisk utforsking. Mange forestillinger for voksne lener seg på samtaler, men små barn får fortsatt mer ut av fysisk, visuell, musikalsk eller sanselig formidling. Barna trenger ikke språk eller forkunnskaper for å få med seg våre forestillinger. Møtet mellom barnet og scenekunsten skal i seg selv gi en god opplevelse.

 

Her er fem gode tips til deg som jobber i en barnehage som får besøk fra oss

  1. Skaff oversikt: Personalet kan gjøre seg kjent med forestillingen på hjemmesiden www.ungeviken.no.  Her legges det ut informasjon som gir deg kjennskap både til tema, gangen i forestillingen og mulige triggere underveis. Gå gjerne gjennom infoen på et avdelingsmøte eller personalmøte og snakk om hvordan dere kan knytte pågående temaarbeid i barnehagen til teaterbesøket.
  1. Skap forventning: Teateropplevelsen starter allerede i barnehagen før forestillingsdagen. Bygg gjerne oppunder en god opplevelse gjennom å skape interesse og forventing hos barna i forkant. Dere kan introdusere tema gjennom bøker og fortelling, eller dere kan introdusere elementer fra forestillingen slik som objekter som forestillingen har og dere kan snakke jevnlig om det forestående teaterbesøket. 
  1. Gi tilbakemelding: Gi beskjed til teateret om mulige utfordringer og hensyn som utøverne bør ta knyttet til de ulike behovene i barnegruppa. Det er også veldig spennende for oss å høre om hvordan dere har arbeidet frem mot teateropplevelsen. 
  1. Lag en ansvarsavtale: Avklar med utøverne på selve dagen hva personalet skal passe på og hva utøverne selv tar ansvar for. Minn gjerne på om utfordringer og hensyn dere har meldt inn på forhånd. Stol på utøvernes erfaring med å sette grenser. 
  1. Delta i barnas opplevelse: Dine holdninger og handlinger påvirker barnas oppmerksomhet og hvordan de tolker det de er med på. Vær derfor en støttespiller i barnas teateropplevelse gjennom en sensitiv, utforskende og engasjert deltakerrolle, uten å ta over.

 

Pedagogisk materiell

Til flere av våre forestillinger har vi utviklet eget pedagogisk materiell. Her får de ansatte i barnehagen gode råd og veiledning til hvordan de kan forlenge barnas opplevelse og kunstneriske oppdagelsesreise gjennom lek, forming og refleksjon.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater