Teater i barnehagen

Partnerkommuner

Fotografi: Bildet viser en kvinne med musefletter som har på seg røde klær. Hele rommet hun sitter er belyst i rødt og i bakgrunnen skimtes en annen kvinne.

Mer enn 58.000 barnehagebarn vil ha sett våre forestillinger i perioden 2017 - 24.

Teater i barnehagen er en abonnementsordning som sikrer fast levering av profesjonell scenekunst til barnehager i Akershus. Abonnementet tegnes av kommunen, som får to forestillinger i året til alle sine barnehager, produsert og koordinert av Unge Viken Teater. Forestillingene spilles i den enkelte barnehage.

I 2024 får ca. 13.000 barnehagebarn oppleve profesjonell scenekunst gjennom vårt samarbeid med følgende kommuner:

 1. Aurskog-Høland – 8 barnehager
 2. Eidsvoll – 18 barnehager
 3. Flå – 1 barnehage
 4. Gjerdrum – 6 barnehager
 5. Lillestrøm – 46 barnehager
 6. Moss – 35 barnehager
 7. Nannestad – 8 barnehager
 8. Nesodden – 9 barnehager
 9. Nittedal – 5 barnehager (enkeltavtaler)
 10. Nordre Follo – 43 barnehager
 11. Rælingen – 1 barnehage (enkeltavtale)
 12. Råde – 1 barnehage (enkeltavtale)
 13. Vestby – 21 barnehager
 14. Våler – 5 barnehager

Inngåtte avtaler

Siden 2017 har Unge Viken Teater tilbudt faste leveringer av Teater i barnehagen – først i Akershus og deretter i Viken. Denne satsingen er ledd i vårt strategiske arbeid med å få etablert en egen nasjonal ordning for formidling av profesjonell scenekunst i barnehagene. Frem til en slik ordning er på plass, er fortsatt rekruttering av og tett samarbeid med kommunene viktig for å samle erfaringer og bevis på at Teater i barnehagen har livets rett. Her følger er oversikt over våre inngåtte avtaler:

 • 2023

  Aurskog-Høland

  316 barn

  Grønt kommunevåren med vekt

  Eidsvoll

  904 barn

  Flå

  25 barn

  Gjerdrum

  232 barn

  Lillestrøm

  2302 barn

  Moss

  1372 barn

  Nannestad

  380 barn

  Nesodden

  443 barn

  Nordre Follo

  1508 barn

  Vestby

  678 barn

  Våler

  192 barn

 • 2022

  Blått kommunevåpen

  Aurskog-Høland

  616 barn

  Grønt kommunevåren med vekt

  Eidsvoll

  904 barn

  bjørn på kommunevåpen

  Flå

  48 barn

  borg på blått kommunevåpen

  Frogn

  442 barn

  Skigard på kommunevåpen

  Gjerdrum

  480 barn

  Lillestrøm

  2348 barn

  blomster på kommunevåpen

  Nannestad

  728 barn

  Odde på kommunevåpen

  Nesodden

  880 barn

  Kors på kommunevåpen

  Vestby

  1320 barn

 • 2021

  Lillestrøm

  4447 barn

  Vestby

  1457 barn

 • 2020

  Lillestrøm

  2283 barn

  Nesodden

  515 barn

  Vestby

  1473 barn

 • 2019

  Eidsvoll

  1139 barn

  Skedsmo

  3604 barn

  Vestby

  302 barn

 • 2018

  Eidsvoll

  1074 barn

  Skedsmo

  3648 barn

  Vestby

  294 barn

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater