Teater i barnehagen

Turnéhåndbok

Vi har utarbeidet en turnéhåndbok for utøvere i Teater i barnehagen

Vi har utarbeidet en turnéhåndbok for utøvere i Teater i barnehagen.

Hva er Teater i barnehagen?

Teater i barnehagen (TIB) er Unge Viken Teaters satsing på profesjonell produksjon og formidling av teater for barn under skolealder. Vi utvikler forestillingene i tett dialog med barn og pedagoger, og spiller dem i barnehagene rundt om i Akershus. Ved å spille teater i barnehagene når vi ut til nesten alle, og barna får et nært første møte med teateret i kjente og trygge omgivelser.

 

Turnéhåndbok

Vi har utarbeidet en turnéhåndbok for å gi deg best mulig opplevelse av en turné. Den inneholder informasjon om leiebil, HMS, sykdom, opprigg og nedrigg. Legg spesielt merke til pkt. 2.2 om utøverens plikt til å holde seg orientert om barnehagens brann- og beredskapsrutiner.

Beredskapsplan

Vi har også utarbeidet en Beredskapsplan mot hets og trakassering som sikrer at teatret har rutiner og retningslinjer som følges dersom teatrets ansatte eller andre som er assosiert med teatret opplever trakassering eller hets i det offentlige ordskiftet. Vi tar vare på de kunstnerne og teaterskaperne vi jobber med, og har som mål å være en tydelig meningsytrer og holdningsbærer.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater