Utviklingsteatret

Om oss

Fotografi: Bildet viser 3 mennesker som deltar i en workshop. Personene sitter på hver sin stol og leser fra et manuskript.

Unge Viken Teater er et utviklingsteater som følger prosjekter fra idé til forestilling.

Unge Viken Teater produserer lynferske forestillinger tett informert av sine målgrupper. For å få til dette har vi organisert oss som et utviklingsteater som følger prosjekter fra idé til forestilling. Vi legger til rette for utvikling av idéer, konsepter, manus og forestillinger som potensielt kan produseres hos oss.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater