Utviklingsteatret

Søk om idéutvikling

Fotografi. Bildet viser en skuespiller som leser manus og en musiker som spiller gitar.

Vi ser etter nye fortellinger og nye stemmer.

Søknadsfrist: 15. september

Brenner du inne med en forestillingsidé rettet mot barn og unge? Har du en ny historie du vil iscenesette eller et konsept du vil forske i? Eller en tekst som du har lyst til å prøve ut? Søk idéutviklingsopphold på Unge Viken Teater!

Unge Viken Teater er et utviklingsteater som alltid ser etter nye fortellinger og nye stemmer. Vi produserer og tilrettelegger for turnévennlige forestillinger for barn og unge. Her kan du lese mer om oss.

For å oppnå bredde i våre produksjoner inviterer vi scenekunstnere til å teste ut ideer og konsepter i ulike stadier av en kunstnerisk prosess. Gjennom oppholdet sørger vi for møter med referansegrupper/publikum og bidrar til at ideer og konsepter kan prøves ut på best mulig måte. Oppholdet foregår i våre lokaler på Lillestrøm.

Fotograf Marianne Bain

Fotograf Marianne Bain

Inviterte prosjekter får

  • Inntil 10 dager idéutviklingsopphold ved Unge Viken Teater
  • Tilgang til prøverom med enkel teknikk
  • Veiledning fra en av Unge Viken Teaters dramaturger
  • Minimum ett møte med målgruppe i løpet av oppholdet
  • Begrenset budsjett til materialkostnader ved behov og etter avtale
  • Bistand fra teaterets øvrige personale ved behov
  • Lønn etter tariff

 

Søknad må inneholde

  • Prosjektbeskrivelse (kunstnerisk visjon, tema, synopsis, ønsket målgruppe, presentasjon av kunstnerisk involverte, tentativ fremdriftsplan og budsjett for oppholdet)
  • Motivasjonsbrev
  • CV til alle involverte

 

Hvem kan søke?

Vi tar imot søknader både fra grupper og individuelle søkere.

Vi ønsker å lage forestillinger som speiler mangfoldet til vårt publikum. Vi oppfordrer derfor særlig prosjekter som vektlegger aspekter rundt dette til å søke.

Vi ser frem til å få innboksen full av søknader!

 

Unge Viken Teaters produksjonsrammer

Arenaer
Våre forestillinger er oppsøkende, og spilles som regel på skoler eller i barnehager, men også andre steder der barn er; på torget, sykehus, mottakssentre og en rekke andre arenaer.

Den kulturelle skolesekken: 1.-4., 5.-7. og 8.-10. trinn:
Forestillingene spilles for opptil 120 publikummere om gangen, oftest i en gymsal. Scenografien må være tilpasset dette, og må ikke være avhengig av blending eller byggetid over 1,5 timer.

Barnehagen:
Forestillingene spilles for opptil 50 publikummere på maks 3×3 meter gulvplass, og 2,20 meter takhøyde, eller utendørs. Scenografien må kunne fraktes, rigges, og transporteres av utøverne alene, og ha begrenset behov for teknikk.

 

Søknad sendes til

Søknaden skal sendes som PDF til dramaturg Lina Killingdalen på: lina@ungeviken.no.

Ved spørsmål kontakt Lina på e-post eller send SMS til tlf. 91166910 og hun ringer tilbake.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater