Utviklingsteatret

Søk om idéutvikling

Vi ser etter nye fortellinger og nye stemmer.

Søknadsfrist: 1. oktober 2023 for idéutviklingsopphold i 2024.

Brenner du inne med en forestillingsidé rettet mot barn i barnehagealder? En ny historie du vil iscenesette, et konsept du vil forske i eller en tekst du vil prøve ut?

Da synes vi du skal søke idéutviklingsopphold hos oss på Unge Viken Teater!

Unge Viken Teater er et utviklingsteater med base i Lillestrøm som produserer turnévennlige forestillinger for barn og unge. Vi har som mandat at vi skal nå barn i alle aldre, og gjennom ordningen Teater i Barnehagen sender vi forestillinger ut på turné i barnehager i hele Viken. I år ser vi etter prosjektideer spesielt rettet mot barnehagepublikummet vårt, primært aldersgruppen 3-6 år.

 

Her kan du lese mer om oss.

I tillegg til å produsere egne forestillinger, ønsker vi å tilrettelegge for utvikling av nye ideer, konsepter og forestillinger for barn og unge som kan produseres hos oss.

Derfor inviterer vi scenekunstnere til å teste ut ideer i ulike stadier av en kunstnerisk prosess. Vi legger til rette for møter med referansegrupper/publikum og bidrar til at ideer og konsepter kan prøves ut på best mulig måte. Oppholdet foregår i våre lokaler på Lillestrøm.

I år ser vi etter nye prosjekter for barnehagepublikummet vårt. Idéutviklingsopphold i 2024 kan få tilbud om produksjon med premiere tidligst i 2026.

 

Fotograf Marianne Bain

Fotograf Marianne Bain

Inviterte prosjekter får:

 • Inntil 10 dager arbeidsopphold/idéutviklingsopphold ved Unge Viken Teater
 • Tilgang til prøverom med enkel teknikk
 • Veiledning fra en av Unge Viken Teaters dramaturger
 • Minimum 1 møte med målgruppe i løpet av oppholdet
 • Begrenset budsjett til materialkostnader ved behov og etter avtale
 • Bistand fra teaterets øvrige personale ved behov
 • Lønn etter tariff

 

Søknad må inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse (prosjektbeskrivelsen bør innholde konkret beskrivelse av prosjektet der det er nå, kunstnerisk visjon, tema, synopsis, tanker om målgruppe, presentasjon av kunstnerisk involverte, tentativ fremdriftsplan og budsjett for oppholdet).
 • Motivasjonsbrev: Hvorfor er dette prosjektet viktig for deg? Hva vil du få ut av et ideutviklingsopphold akkurat hos oss på Unge Viken Teater?
 • CV til alle involverte.
 • Søknaden skal sendes som PDF.

Nb! Dere trenger ikke å ha fullt kunstnerisk team på plass eller et ferdig utviklet konsept: for oss er det ønskelig å bygge prosjektet sammen med dere.

 

Hvem kan søke?

Vi tar imot søknader både fra grupper og individuelle søkere.

Vi ønsker å lage forestillinger som speiler mangfoldet til vårt publikum. Vi oppfordrer derfor særlig prosjekter som vektlegger aspekter rundt dette til å søke.

 

Praktisk informasjon om Unge Viken Teaters produksjonsrammer:

Våre forestillinger er oppsøkende, og spilles i lokaler tilgjengelige på skole eller barnehage.

I barnehagene spilles forestillingene for opptil 50 publikummere på maks 3×3 meter gulvplass, og 2,20 meter takhøyde, eller spilles utendørs. Scenografien må kunne fraktes, rigges, og transporteres av utøverne alene, og ha begrenset behov for teknikk.

Vi ser frem til å få innboksen full av søknader!

 

Søknad sendes til:

Dramaturg Lina Killingdalen på: lina@ungeviken.no

Ved spørsmål kontakt Lina på e-post eller send SMS til tlf. 91166910 og hun ringer tilbake.

 

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater