Om Unge Viken Teater

Mangfold som omstendighet

Mangfold inkluderer representasjon, både i form av hvilke historier som fortelles og hvem barna ser på scenen.

Når vi lyser ut idéutvikling, auditions og stillinger på Unge Viken Teater, så ønsker vi oss flere søknader fra personer med andre bakgrunner enn kun hvit, vestlig, norsk, cis, funksjonsfrisk og streit.

 

Hule ord?

Det er vanskelig å be om mangfold i søkermassen uten at det høres hult ut. Alle må si det, men mange skriver slike oppfordringer i jobbannonser og utlysninger bare fordi de må. De mener det ikke egentlig. Hvorfor skulle noen tro at vi er annerledes?

 

Representasjon teller

Den viktigste argumentasjonen for oss handler om vårt samfunnsoppdrag. Vi skal lage best mulig teater for barn og unge i Viken. Det er en sammensatt gruppe, og vi er bevisst det ansvaret vi har for at vårt repertoar over tid og i sum reflekterer målgruppen vi spiller for og er relevant for deres oppvekst. Det inkluderer også representasjon, både i form av hvilke historier som fortelles og hvem barna ser på scenen.

 

Hva mener du er relevant?

Vi er opptatt av å ikke fortelle klisjéfylte historier som sementerer forutinntatte holdninger. Vi forventer for eksempel ikke at kunstnere med innvandrerbakgrunn kun skal sende oss idéer som handler om det å være innvandrer. Vi ønsker oss alle slags historier. Vi ønsker oss de historiene som DU opplever som relevant å fortelle til vårt publikum.

 

Nåtidens barn og deres omstendigheter

Mangfold gjør seg ofte bedre som omstendighet enn som premiss. En historie om vennskap kan tilfeldigvis handle om to barn med forskjellig kulturbakgrunn, det behøver ikke være fokus for historien. Vi ønsker oss prosjekter som viser forståelse for den virkeligheten barn i dag lever i.

 

Hvem er premissgiver?

Men hvis det er tilfelle, hvorfor ønsker vi oss kunstnere med mangfoldig bakgrunn da? Historier der mangfold ikke er fokus kan da hvem som helst fortelle? Vel, der er vi inne på representasjon igjen: Hvem skal være premissgiver for de historiene som fortelles? Men det handler også om kunnskap. Djevelen lurer i detaljene, og der har oppvekst og personlige erfaringer noe å si for alle kunstnere. Alle vet vi det vi vet, og alle kan vi det vi kan, og du kan helt sikkert noe annet enn oss. Derfor er det fint at vi får et repertoar bestående av forskjellige kunstnere med forskjellig kunnskap. Faglig – og personlig.

 

Vi kan ikke gi noen andre lovnader enn at vi mener det vi sier på alvor. Vi trenger bredde i søkermassen, vi trenger bredde blant de kunstnerne vi jobber med, vi trenger å reflektere samfunnet på en ikke-klisjéfylt måte, og vi prøver vårt beste å unngå mikroaggresjon og andre uvitende feil. Vi får det ikke alltid til, men vi prøver.

 

Vi håper at vi kan invitere deg til oss på bakgrunn av din kompetanse, din erfaring og din idérikdom, men også litt fordi at du er akkurat deg.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater