Om Unge Viken Teater

Mangfold som omstendighet

Fotografi. Bildet viser tre unge kvinner som prater sammen.

Mangfold inkluderer representasjon, både i form av hvilke historier som fortelles og hvem barna ser på scenen.

Når vi lyser ut idéutvikling, auditions og stillinger på Unge Viken Teater, så ønsker vi oss flere søknader fra personer med andre bakgrunner enn kun hvit, vestlig, norsk, cis, funksjonsfrisk og streit.

 

Hule ord?

Det er vanskelig å be om mangfold i søkermassen uten at det høres hult ut. Alle må si det, men mange skriver slike oppfordringer i jobbannonser og utlysninger bare fordi de må. De mener det ikke egentlig. Hvorfor skulle noen tro at vi er annerledes?

 

Representasjon teller

Den viktigste argumentasjonen for oss handler om vårt samfunnsoppdrag. Vi skal lage best mulig teater for barn og unge i Viken. Det er en sammensatt gruppe, og vi er bevisst det ansvaret vi har for at vårt repertoar over tid og i sum reflekterer målgruppen vi spiller for og er relevant for deres oppvekst. Det inkluderer også representasjon, både i form av hvilke historier som fortelles og hvem barna ser på scenen.

 

Hva mener du er relevant?

Vi er opptatt av å ikke fortelle klisjéfylte historier som sementerer forutinntatte holdninger. Vi forventer for eksempel ikke at kunstnere med innvandrerbakgrunn kun skal sende oss idéer som handler om det å være innvandrer. Vi ønsker oss alle slags historier. Vi ønsker oss de historiene som DU opplever som relevant å fortelle til vårt publikum.

 

Nåtidens barn og deres omstendigheter

Mangfold gjør seg ofte bedre som omstendighet enn som premiss. En historie om vennskap kan tilfeldigvis handle om to barn med forskjellig kulturbakgrunn eller funksjonsvariasjon, det behøver ikke være fokus for historien. Vi ønsker oss prosjekter som viser forståelse for den virkeligheten barn i dag lever i.

 

Hvem er premissgiver?

Men hvis det er tilfelle, hvorfor ønsker vi oss kunstnere med mangfoldig bakgrunn da? Historier der mangfold ikke er fokus kan da hvem som helst fortelle? Vel, der er vi inne på representasjon igjen: Hvem skal være premissgiver for de historiene som fortelles? Men det handler også om kunnskap. Djevelen lurer i detaljene, og der har oppvekst og personlige erfaringer noe å si for alle kunstnere. Alle vet vi det vi vet, og alle kan vi det vi kan, og du kan helt sikkert noe annet enn oss. Derfor er det fint at vi får et repertoar bestående av forskjellige kunstnere med forskjellig kunnskap. Faglig – og personlig.

 

Vi trenger å reflektere samfunnet

Vi kan ikke gi noen andre lovnader enn at vi mener det vi sier på alvor. Vi trenger bredde i søkermassen, vi trenger bredde blant de kunstnerne vi jobber med, vi trenger å reflektere samfunnet på en ikke-klisjéfylt måte, og vi prøver vårt beste å unngå mikroaggresjon og andre uvitende feil. Vi får det ikke alltid til, men vi prøver.

Vi håper at vi kan invitere deg til oss på bakgrunn av din kompetanse, din erfaring og din idérikdom, men også litt fordi at du er akkurat deg.

 

Nulltoleranse for rasisme

Unge Viken Teater har nulltoleranse for rasisme og hatefulle ytringer.

Som teater hegner vi om ytringsfriheten. Ytringsfrihet innebærer ytringstrygghet. Det skal være trygt å lage kunst. Derfor kommer ytringsfrihet kommer med ytringsansvar. Det skal være mulig å fremme sine tanker og meninger gjennom kunsten, uten å bli skyteskive for nedverdigende kommentarer. Ingen skal oppleve trusler, hverken uttalte eller fordekte. § 13 i Likestilling- og diskrimineringsloven slår fast at trakassering er forbudt, og definerer trakassering som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.»

Vi ønsker debatt og meningsskifte velkommen. Vi setter pris på saklig kritikk, også fra de som måtte være uenig med oss. Men vi har nulltoleranse for personangrep som er » krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende». Dersom noen som er tilknyttet Unge Viken Teater opplever trakassering, så skal vi reagere.

 

Beredskapsplan mot hets og trakassering

Vi har utarbeidet en Beredskapsplan mot hets og trakassering som sikrer at teatret har rutiner og retningslinjer som følges dersom teatrets ansatte eller andre som er assosiert med teatret opplever trakassering eller hets i det offentlige ordskiftet. Vi tar vare på de kunstnerne og teaterskaperne vi jobber med, og har som mål å være en tydelig meningsytrer og holdningsbærer.

 

Etisk standard for scenekunstinstitusjonene

NTO (Norsk teater- og orkesterforening) har utarbeidet en etisk standard for forebygging av trakassering ved de norske musikk- og scenekunst­institusjonene. Formålet med standarden er at alle som arbeider ved institusjonene skal være bevisst sitt ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse. Unge Viken Teater har nulltoleranse for trakassering, diskriminering eller annen uakseptabel adferd overfor kolleger eller andre man forholder seg til gjennom arbeidet. Les mer her.

 

Balansekunst

Unge Viken Teater er medlem av Balansekunst. Gjennom foreningen samarbeider over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Trenger du rådgivning om diskriminering, seksuell trakassering eller maktmisbruk i kulturlivet? Ring rådgivningstelefonen på 400 38 800.

 

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater