Teater i barnehagen

Om oss

For barnehager i Akershus

Fotografi: Bildet viser to skuespillere utkledd som ravner. Bildet er hentet fra forestillingen Hugin og Munin som handler om to rampete ravner.

Teater i barnehagen er Unge Viken Teaters satsing på profesjonell produksjon og formidling av teater for barn under skolealder.

Vår satsing

Teater i barnehagen er Unge Viken Teaters satsing på profesjonell produksjon og formidling av teater for barn under skolealder. Vi utvikler forestillingene i tett dialog med barn og pedagoger, og spiller dem i barnehagene rundt om i Akershus.

 

Alle barn har rett til kunst og kultur

Som teater for barn og unge ser vi barnehagebarna som en selvfølgelig del av vårt publikum. Retten til kunst- og kulturopplevelser kjenner ingen aldersgrense. Dette er det enighet om i barnekonvensjonen, i Kulturmeldingen, i barnehagenes rammeplan og i grunnmuren til Unge Viken Teater.

Små barn kan ikke oppsøke teater på egen hånd. De må bli tatt med av voksne – eller så må teateret komme til dem! Ved å spille teater i barnehagene når vi ut til nesten alle, og barna får et nært første møte med teateret i kjente og trygge omgivelser.

Barn har begrensede erfaringsrammer. Med teateret kan vi bidra til å gjøre barns verden litt større og litt mer kjent. Når skuespillerne gir liv til en fortelling som speiler barna, og gir en opplevelse av gjenkjennelse, bidrar det til å styrke barns selvfølelse og erfaringsgrunnlag. Og ved at alle får erfare det samme, styrkes følelsen av samhold og felles referanser. Møter med profesjonell kunst og kultur spesielt utviklet for dem «er en viktig sosial ressurs som skaper sosiale fellesskap, identitet og tilhørighet, og kan på den måten motvirke utenforskap og ensomhet» (sitat fra s. 16 i den siste kulturmeldinga).

Vi spiller Teater i barnehagen, ikke først og fremst for å styrke læring, men fordi alle mennesker, også de aller yngste, har rett til kunst- og kulturopplevelser i livet sitt.

Kontakt

Ta kontakt med prosjektansvarlig Thomas Møller for mer informasjon eller dersom vår abonnementsordning om fast levering av profesjonell scenekunst og Teater i barnehagen er aktuell for din kommune.

Fotograf Lars Opstad

Fotograf Lars Opstad

Teater i barnehagen er støttet av

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater