For dramatikere

Alumni

For tidligere deltakere på de høyeste nivåene i UNG TEKST.

Et nettverksprogram for nyetablerte dramatikere

To til tre ganger i året arrangerer vi fagsamlinger for UNG TEKST Alumni. Innholdet i disse samlingene er spisset mot de som har begynt en karriere som dramatikere og scenekunstnere. Gjennom foredrag, workshops og kunstnermøter gir vi nyetablerte dramatikere verdifull input, og skaper et fagmiljø og et kollegialt nettverk i den profesjonelle frilanshverdagen.

UNG TEKST Alumni er et tilbud til deg som har deltatt i Debutantprogrammet, har hatt Skriveopphold eller har fått ditt stykke satt opp som UNG TEKST-forestilling.

 

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater