For dramatikere

Alumni

For tidligere deltakere på de høyeste nivåene i UNG TEKST.

Et nettverksprogram for nyetablerte dramatikere

Med jevne mellomrom arrangerer vi fagsamlinger for UNG TEKST Alumni. Innholdet i disse samlingene er spisset mot de som har begynt en karriere som dramatikere og scenekunstnere. Gjennom foredrag, workshops og kunstnermøter gir vi nyetablerte dramatikere verdifull input, og skaper et fagmiljø og et kollegialt nettverk i den profesjonelle frilanshverdagen.

UNG TEKST Alumni er et tilbud til deg som har deltatt i Debutantprogrammet, har hatt Skriveopphold eller har fått ditt stykke satt opp som UNG TEKST-forestilling.

På første samling i 2023 hadde vi blant annet besøk av dramaturg ved Unge Klara, Erik Uddenberg.

Foto: Lars Opstad

 

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater