For dramatikere

Debutant­programmet

Ny søknadsfrist kommer høsten 2022

Satser du på skrivinga? Vil du bli dramatiker? Scenetekstforfatter? Da er dette noe for deg!

Fotografi. Bildet viser tre unge dramatikere som har mottatt blomster etter å ha deltatt på debutantprogrammet.

Satser du på skrivinga? Vil du bli dramatiker? Scenetekstforfatter? Da er dette noe for deg!

Et årlig utviklingsløp

Debutantprogrammet er et årlig utviklingsløp der vi følger fire unge dramatikere gjennom et helt år mens de skriver sitt første eller andre skuespill. Programmet er en unik mulighet til å utvikle seg som dramatiker, og å forberede seg på å skrive «dramatiker» øverst på CV-en. Programmet er gratis. Det er ny søknadsfrist hver høst, og programmet løper fra januar til desember.

 

Debutantprogrammet består av:

  • 8-10 gruppesamlinger i løpet av året
  • Individuell oppfølging av dramaturg
  • Møter med bransjen
  • Lesning av ditt ferdige verk på Vega Scene
  • Studietur til utlandet i samarbeid med utenlandsk teaterinstitusjon
  • Mulighet til å få det ferdige verket med i vår antologi i 2022
  • Mulighet til å bli vurdert for oppsetning ved Unge Viken Teater

 

Hvem kan søke?

Du trenger ikke ha utdanning innen skriving, men du bør ha noe skriveerfaring, for eksempel fra teater, revy, spoken word, hip hop-teater, sangtekster, poesi, film eller annet. Du må søke med en gjennomarbeidet idé til et full-lengdes manus. Du må ikke skrive i en spesifikk sjanger, alle former for tekst ment for scenen er relevant. Vi håper du søker deg til oss med din unike stemme! Det er et tilbud til deg som vet at det å skrive scenetekst er noe du vil satse på profesjonelt. Søknadene vurderes av en jury bestående av representanter fra Unge Viken Teater samt to eksterne jurymedlemmer.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater