Av Anika Mackenroth

«Unge Viken» har kommet for å bli

Fotografi: Bildet er et portrettfotografi av teatersjef Kari Ramnefjell.

- Vi har ingen planer om navneendring, sier teatersjef Kari Ramnefjell.

«Alle» spør, ifølge teatersjef Kari Ramnefjell, og det er kanskje ikke så rart. Fra 1. januar 2024 skal storfylket Viken bli delt opp i Akershus, Buskerud og Østfold, og det har konsekvenser for mange. Distriktskontoret til NRK Oslo og Viken, for eksempel, skal splittes opp og de jakter nå et nytt navn for distriktssendingen sin. Unge Viken Teater, derimot, skal bestå – også i navnet.

– Selvsagt skal vi fortsatt være Unge Viken Teater! bryter teatersjefen ut og smiler.

– Vi tok dette navnet i 2019 og allerede da ble det bestemt at vi skulle beholde navnet, selv om Viken fylke ikke skulle bestå.

Eneste institusjonsteater for barn og unge

Hun forklarer at navnet markerer en overgang fra det som tidligere var Akershus Teater, til noe helt nytt.

– Den viktigste endringen som skjedde i 2019, var en endring av vedtektene. Siden da har vi vært et teater som utelukkende produserer scenekunst for barn og unge, som eneste institusjonsteater i Norge. Det er vi ufattelig stolte av.

Ramnefjell mener at denne statusen medfører et stort ansvar på vegne av det hun kaller «den viktigste publikumsgruppen»; barn og unge fra 0 til 25 år. Teatersjefen tar ikke lett på jobben og hun har ambisjoner:

– Vi vil fortsette å bygge Unge Viken Teater som et kraftsenter for utvikling av teater for de aller viktigste vi har, nemlig barn og unge, lover hun.

Om Unge Viken Teater

Unge Viken Teater ligger i Lillestrøm og spiller primært i Midtre Viken (Akershus), men teatrets prosjekter har en langt større rekkevidde og overføringsverdi både nasjonalt og internasjonalt.

Nøkkeltall for 2022:

  • Antall publikum: 36 057
  • Antall spilte forestillinger: 705
  • Antall ulike arenaer (skoler, barnehager, kulturhus, annet): 542

Teatret definerer seg som et utviklingsteater hvor ny dramatikk, nye talenter og ny tenkning om teater for det unge publikummet er basen for all aktivitet. Teatret har en fast leveranse til Den kulturelle skolesekken (DKS) i Viken fylke, og en egen satsing på Teater i barnehagen (TiB) med en velutprøvd formidlingsmodell til kommuner i Viken. I tillegg driver teatret talentutviklingsprogrammet Ung Tekst for utvikling av nye unge dramatikere. Det er spesielt viktig for Unge Viken Teater at forestillingene er tilgjengelig for alle barn, uavhengig av bakgrunn, geografi og funksjonsevne.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater