Om Unge Viken Teater

Bærekraftig scenekunst

Fotografi: Bildet viser en ung jente som sitter på skuldrene til en voksen person, men en ballong i hånden. I bakgrunnen skimtes et demonstrasjonstog for klimaet.

Unge Viken Teater har igangsatt satsningen "Bærekraftig scenekunst"

Miljøfyrtårnsertifisert

Unge Viken Teater ble i august 2022 Miljøfyrtårnsertifisert og vil gjennom dette bidra til en grønn fremtid. Gjennom smarte verktøy jobber vi konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Arbeidet ble påbegynt i forbindelse med den nye strategiplanen som sier at Unge Viken Teater skal legge NTOs klimaplakat og Grønt veikart for kunst- og kultursektoren til grunn for alle sine aktiviteter. Miljøfyrtårn hjelper oss med å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljøprestasjoner og redusere klimagassutslippene. Vi oppfordrer alle bedrifter til å ta steget mot en bærekraftig fremtid!

 

 

Bærekraftig kostymedesign

Et av teatrets første grep ble knyttet til kostymedesign. Vår nye sjekkliste for bærekraftig kostymedesign er utformet av Benedicte Olsson Lønes som var kostymedesigner på Unge Viken Teater (hospitant). Benedicte håper sjekklisten kan tydeliggjøre de små forskjellene og at kunnskap om bærekraftig kostymedesign bør deles på tvers av organisasjoner!

«Det å arbeide med kostymedesign trenger ikke å gå på bekostning av miljøet. Det er viktig å kunne skape kunst av høy kvalitet og på samme tid ha miljøet i bakhodet. Håpet er at punktene i malen er så enkle at enhver arbeidsgiver og freelancer kan inspireres til å få nye rutiner» – Benedicte Olsson Lønes.

 

Bærekraftig teknikk

Gjennom god planlegging og rutiner for innkjøp av byggevarer ønsker vi å bidra til mer bærekraftig teknikk.

Januar 2024 ble det investert i oppladbare batterier, som skal erstatte ordinære batterier så langt det lar seg gjøre. Innkjøpet er gjort med støtte fra Kulturrom.

 

Bærekraftige reiser

Vi er et turnerende teater som jobber med frilansere fra hele Norge. Vi har derfor utarbeidet sjekkliste både for produksjon og turné.

 

Bærekraftige innkjøp

Ved å vurdere gjenbrukskjøp, leverandører med fokus på miljø og grønn leveranse kan vi gjøre mer bærekraftige innkjøp.

Hva leter du etter?

Få med deg hva som skjer på Unge Viken Teater